کدخبر:0944/900713

9 مهر 1390

كسب رتبه هاي برتر مسابقات كميكار كشور توسط دانشجويان دانشگاه صنعتي اصفهان
  ششمين دوره مسابقات كشوري كميكار با درخشش دانشجويان دانشكده مهندسي شيمي دانشگاه صنعتي اصفهان به پايان رسيد.

 

در اين دوره از مسابقات كه با حضور بيش از 60 تيم از دانشگاه هاي كشور برگزار شد تيم دانشجويي دانشگاه صنعتي اصفهان شامل آقايان حميد رمضاني پور، محمد حسين كريمي، مهدي ايزدي وخانم ها ابوالقاسمي وجعفرزاده به سرپرستي دكتر كيقباد شمس رتبه نخست بخش هاي ايده هاي برتر وپوستر را به خود اختصاص داد.
مسابقات كشوري كميكار هرساله با هدف مشاركت دانشجويان مهندسي شيمي كشور در طراحي و ساخت ماشين هاي كوچك با نيروي محركه مبتني بر واكنش هاي شيميايي وبا حضور گسترده تيم هاي دانشجويي از مراكز آموزش عالي سراسر كشور برگزار مي شود.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
CAPTCHA
برای اطمینان از اینکه شما یک فرد حقیقی هستید و از ورود اسپمرهای خودکار جلوگیری شود.
جای خالی را پر کنید.