گزارش ویدیویی دیدار رئیس و معاون اداری- مالی دانشگاه صنعتی اصفهان با کارگران شریف و خدوم دانشگاه به مناسب روز جهانی کار و کارگر

تاریخ

سال: 

1402

ماه: 

ارديبهشت

روز: 

11