پیام رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان به اعضای جدید خانواده بزرگ دانشگاه