همایش بزرگ روز فیزیک ویژه دانش آموزان سال آخر دبیرستان و علاقمندان به علم فیزیک