گزارش ویدئویی همایش افتتاحیه پنجمین جشنواره ملی امنیت فضای تبادل اطلاعات در دانشگاه صنعتی اصفهان

برای دانلود: 

ضمیمهسایز
فایل g-v-13960726.mp411.56 مگابایت
تاریخ

سال: 

1396

ماه: 

مهر

روز: 

26