کدخبر:1111/930425

25 تیر 1393

موافقت هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان با ارتقاء علمی 12 عضو هیأت علمی این دانشگاه
بر اساس اعلام معاونت آموزشی:
موافقت هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان با ارتقاء علمی 12 عضو هیأت علمی این دانشگاه
هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان ارتقاء علمی 12 عضو هیأت علمی این دانشگاه را درچهار نشست یکصدو چهل هشتم تا یکصد و پنجاه و یکم خود تصویب کرد.

در نشست یکصد و پنجاه ویکم هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان که در ماه جاری برگزار شد، ارتقاء دکتر محمد سراجی دانشیار دانشکده شیمی به مرتبه استادی ونیز ارتقاء دکتر مهدی برنجکوب، دکتر احمدرضا تابش و دکتر مریم ذکری، سه عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر از مرتبه استادیاری به دانشیاری مورد موافقت قرارگرفت.

همچنین ارتقاء دکتر حسین سعیدی عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر از مرتبه دانشیاری به استادی، و نیز ارتقاء دکتر احمد صداقت عضو هیأت علمی دانشکده مکانیک و دکتر علیرضا سفیانیان عضو هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی به مرتبه دانشیاری از مصوبات نشست یکصد وپنجاهم این هیأت ممیزه است.

در یکصدو چهل نهم نیز ارتقاء دکتر حمید زیلویی و دکتر مسعود حق شناس فرد از اعضای هیأت علمی دانشکده مهندسی شیمی و نیز دکتر مسعود چراغی عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی معدن از مرتبه استادیاری به دانشیاری تصویب شد.

ارتقاء دکتر منصور حقیقت عضو هیأت علمی دانشکده فیزیک به مرتبه استادی و نیز ارتقاء دکتر فرهاد بهنام فر عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران به مرتبه دانشیاری نیز از مصوبات نشست یکصدو چهل هشتم هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان است.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
CAPTCHA
برای اطمینان از اینکه شما یک فرد حقیقی هستید و از ورود اسپمرهای خودکار جلوگیری شود.
جای خالی را پر کنید.