کدخبر:1129/911016

16 دی 1391

طراحی وساخت دستگاه کاهنده ی ارتعاشات جریان آب در سازه های هیدرولیکی در دانشگاه صنعتی اصفهان
توسط دانشجوی دانشگاه صنعتی اصفهان وبرای نخستین بار:
طراحی وساخت دستگاه کاهنده ی ارتعاشات جریان آب در سازه های هیدرولیکی در دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان موفق به طراحی وساخت دستگاه کاهنده ی ارتعاشات و نیروهای ناشی از جریان آب در سازه های هیدرولیکی شد.

این طرح که بر اساس پایان نامه کارشناسی ارشد حامد پورصالحی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه های هیدرولیکی دانشگاه صنعتی اصفهان و با راهنمایی آقایان دکتر محمدرضا چمنی ودکتر امیرمهدی حلبیان بدست آمده، ارتعاشات ونیروهای دینامیکی ناشی از جریان آب درپائین دست سازه های هیدرولیکی راتا حد قابل توجهی کاهش خواهد داد.

دانشجوی مبتکر دانشگاه صنعتی اصفهان با اشاره به اهمیت نیروهای وارده از طرف جریان پرتابی آب بر روی سطح پایین دست سازه های هیدرولیکی تصریح کرد: میزان و دامنه ی ارتعاش این نیروها نقش بسزایی در طراحی سازه های انتقال آب به ویژه سرریزهای پلکانی ایفاء می نماید.

پورصالحی تولیدارتعاش بسیارشدید درسرریزو بدنه ی این سازه ها به هنگام جریان یافتن آب را از بزرگترین مشکلات در طراحی سازه های هیدرولیکی از جمله سدها دانست وگفت: نوسان شبه سینوسی تیغه ی آب هنگام ریزش ازهرپله، نیروی دینامیکی قابل توجهی رابرکف پله ها واردکرده که این نیرو ضمن ایجاد ارتعاش شدید درسازه و ساختمان های مجاور، خطراتی چون تخریب سازه ویا حتی بروز اختلالات شنوایی در افراد مجاورآن را به همراه دارد.

وی کاهش مقدار ودامنه ی نوسان نیروی دینامیکی وارده از طرف جریان ریزشی برسازه ودر نتیجه تسهیل در طراحی آن ها، کاهش وزن وسبک تر شدن این نوع سازه ها،کاهش هزینه ساخت و نیز افزایش عمر مفید سازه را از جمله مزایای بهره مندی ازاین دستگاه در مسیر بهره برداری از سازه های هیدرولیکی عنوان کرد.

پورصالحی ادامه داد: در این طرح با توجه به خواص انواع میراگرهای مستهلک کننده ی نیرو ونیز میزان نیروی دینامیکی جت ریزشی آب، سازه ای متشکل ازمیراگرها درآزمایشگاه هیدرولیک دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان ساخته و تأثیرات سیستمی متشکل از میراگرها بر میزان و دامنه ی نیروی دینامیکی وارده از طرف جریان ریزشی بر کف این گونه سازه ها بررسی شد.

وی افزود: با نصب سازه ساخته شده بر مسیر جریان ریزشی آب ونیزتحقیقات گسترده در این زمینه، ضمن کاهش قابل توجه نیروهای اعمالی و ارتعاشهای ناخواسته ی وارد برسازه، دامنه ی نیروی دینامیکی وارد بر سازه ی هیدرولیکی به میزان  75درصد ونیز استهلاک میزان نیروی دینامیکی وارد بر پایین دست این قبیل سازه ها تا حدود 30 درصد کاهش یافت.

گفتنی است: این طرح با عنوان "فرآیند استهلاک انرژی آب در سازه های انتقال آب توسط سرریز پلکانی به همراه میراگر"، ضمن ثبت در اداره ثبت اختراعات ومالکیت صنعتی، رتبه برتر دهمین جشنواره ملی ایده های برترکه آذرماه امسال در پارک علم و فناوري يزد برگزارشد ونیز عنوان برگزیده جشنواره منطقه ای اختراعات بنیاد ملی نخبگان استان البرز را بدست آورده است.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
CAPTCHA
برای اطمینان از اینکه شما یک فرد حقیقی هستید و از ورود اسپمرهای خودکار جلوگیری شود.
جای خالی را پر کنید.