کدخبر:1640/901124

24 بهمن 1390

جهش بزرگ دانشگاه صنعتی اصفهان در انتشار مقالات ISI وISC
درنشستی با حضورمعاون پژوهشی پایگاه استنادی جهان اسلام عنوان شد:
جهش بزرگ دانشگاه صنعتی اصفهان در انتشار مقالات ISI وISC
معاون پژوهشی پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC) درسمینارمعرفی شاخص ها وروند نگاشت علم دانشگاه صنعتی اصفهان از رشد چشمگیر مقالات ISI وISC  این دانشگاه طی سال های گذشته خبرداد.  

دکترعلی گزنی با اشاره به ظرفیت ها وزیرساختهای مناسب دانشگاه صنعتی اصفهان در حوزه های مختلف فنی مهندسی، کشاورزی وعلوم پایه، افزایش میزان مقالات ISI وISC  این دانشگاه دربین تولیدات علمی کشور طی سال های گذشته را به ترتیب 17 و5 درصد عنوان کرد.

وی افزود: حجم انتشار مقالات ISC دانشگاه صنعتی اصفهان در سال 1380 با تعداد 132 مقاله شامل 8 درصد از مقالات کشور در این پایگاه بوده است که این آمار به بیش از 200 مقاله درسال 1390 یعنی 13 درصد افزایش یافته است.

معاون پژوهشی پایگاه استنادی جهان اسلام رشد انتشار مقالات ISI دانشگاه صنعتی اصفهان را نیز از 1/9 درصد در سال 2000 به 18/9 درصد در سال 2011 عنوان کرد وادامه داد: عدم درج املای صحیح نام دانشگاه صنعتی اصفهان در مقالات، تأثیر بسزایی درعدم رتبه بندی دقیق وکسب امتیاز واقعی این دانشگاه داشته است.

وی با بیان این که میزان استناد به مقالات دانشگاه صنعتی اصفهان از 1/3 درصد در سال 2000 به 24/4 درصد در سال 2011 رسیده است از رشد چشمگیر استناد به مقالات این دانشگاه به نسبت متوسط کشور وجهان درطی سال های اخیرخبرداد.

وی تصریح کرد: تعداد استنادها به مقالات یک مرکز علمی نشان دهنده میزان اثرگذاری این مرکز در سطح بین الملل است و رشد قابل توجه دانشگاه صنعتی اصفهان در این بخش نشان ازسطح علمی وپژوهشی محققان این دانشگاه داشته است.

گزنی بیشترین آمار انتشار مقالات دانشگاه صنعتی اصفهان را به ترتیب در مجلات ایران، آمریکا وانگلیس عنوان کرد وگفت: تمامی شاخص های بین المللی اعم از درصد رشد مقالات، تعداد استنادها ومیزان اعتبار مجلات ونشریات منتشر کننده مقالات این دانشگاه حاکی از جهش بزرگ دانشگاه صنعتی اصفهان در حوزه های مختلف پژوهشی است.

وی خاطرنشان کرد: متوسط تعداد نویسنده به ازاء هر مقاله درکشور2/6 درصد ودر دانشگاه صنعتی اصفهان 2/5 درصد است که با افزایش تعداد افراد مشارکت کننده در تولید مقالات، کیفیّت واثرگذاری تولیدات علمی در سطح بین الملل افزایش خواهد یافت.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
CAPTCHA
برای اطمینان از اینکه شما یک فرد حقیقی هستید و از ورود اسپمرهای خودکار جلوگیری شود.
جای خالی را پر کنید.