اطلاعیه معاونت دانشجویی در خصوص تخلیه سراهای دانشجویی

پیرو اطلاعیه معاونت آموزشی در خصوص برگزاری امتحانات ترم 98-2 به صورت غیر حضوری، لازم است تمامی دانشجویان کارشناسی، در اولین فرصت از تاریخ ۲۱ خرداد ۹۹ تا ۴ تیرماه ۹۹ نسبت به تخلیه اتاق خود با رعایت دستورالعمل های بهداشتی اقدام نمایند. 
برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی نیز در صورت تمایل امکان تخلیه اتاق وجود دارد. شرایط اسکان سایر دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت انجام امور پژوهشی پایان نامه یا رساله خود بعدا اعلام خواهد شد. شایان ذکر است برای تخلیه اتاق، امکان اسکان به هیچ وجه وجود ندارد.

معاونت دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان

تاریخ

سال: 

1399

ماه: 

خرداد

روز: 

21