اطلاعیه دانشگاه صنعتی اصفهان در خصوص مرحله دوم ارزیابی تخصصی آزمون نیمه متمرکز دکتری سال تحصیلی 95

  

به اطلاع كليه داوطلبين شركت در مرحله دوم آزمون دکتري 1395 مي رساند ضروری است نسبت به تکمیل فرم شماره 1 صرفا در سامانه گلستان http://golestan.iut.ac.ir  اقدام نمایند. از داوطلبانی که در این سامانه ثبت نام ننمایند مصاحبه و بررسی سوابق صورت نخواهد گرفت.

 

هنگام شرکت در مصاحبه مدارك زير را همراه داشته باشید.

1-تصویر کارنامه نیمه متمرکز دکتری سال 1395

2- اصل و كپي مدارك شناسايي (شناسنامه و كارت ملي)

3-    اصل مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد یا گواهي معدل مربوط به مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد

4-    گواهي طول دوره تحصيل مربوط به مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد (تعداد ترم هاي تحصيلي)

5-   اصل کليه مستندات فعاليت های پژوهشی (مقالات، کتب، اختراعات و ...):  سوابق پژوهشي شامل مقالات منتشر شده يا داراي پذيرش قطعي در مجلات، كنفرانس ها و غيره (لطفاً مقالات مستخرج از پايان نامه تفكيك و مشخص شده باشد).

6-ارائه توصیه نامه علمی

7  اصل حکم کارگزینی مبنی بر رسمی - قطعی یا رسمی-آزمایشی بودن عضو هیئت علمی (صرفا برای متقاضیان سهمیه مربی )

8-  صفحه اول پایان نامه کارشناسی ارشد در صورت فارغ التحصیلی

9- اصل مدرک زبان (برای کسانی که مایل به استفاده از امتیاز زبان می باشند)

ضمنا ضروري است  كليه داوطلبين شركت در مرحله دوم آزمون دکتري 1395 قبل از مراجعه حضوري به وب سايت دانشكده مربوطه مراجعه نمايند.

محل مصاحبه  دانشكده ي  مربوطه داوطلبان مي‌باشد.  

تاریخ

سال: 

1395

ماه: 

ارديبهشت

روز: 

13