آرشیو خبرهای داخلی

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی: دانشگاه‌ها باید شعبه‌های اندیشکده سیاست‌پژوهی را تأسیس کنند
بیانیه هیئت رئیسه دانشگاه صنعتی اصفهان در آستانه انتخابات ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۲ جامعه علمی و دانشگاهی کشورمان، انتظار پشتیبانی قانونی برای پیشرفت و تعالی نظام آموزش عالی کشوررا دارند

صفحات

اشتراک در آرشیو خبرهای داخلی