کدخبر:1320/900705

6 مهر 1390

باحضور پژوهشگران برتركشور:
همايش ملي نقش بيوتكنولوژي در علوم دامي در دانشگاه صنعتي اصفهان برگزارشد
نخستين همايش ملي نقش بيوتكنولوژي در علوم دامي به همّت گروه علوم دامي دانشكده كشاورزي دانشگاه صنعتي اصفهان وبا همكاري پژوهشكده زيست فناوري پژوهشگاه رويان جهاد دانشگاهي وپژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي كشور در دانشگاه صنعتي اصفهان برگزارشد.

دبيراين همايش با اشاره به سرعت پيشرفت علم بيوتكنولوژي دركشور،به جايگاه نخست بيوتكنولوژي ايران درمنطقه اشاره كردوافزود: با توجه به پيشرفت هاي علم ژنتيك وروش هاي مولكولي،بيوتكنولوژي نوين بوجود آمده ونفوذ پرشتاب اين علوم در زندگي بشر،در سال هاي آتي شاهد رقابت ايران با كشورهاي برتر آسيا خواهيم بود.

دكترسعيد انصاري ظرفيّت هاوپتانسيل هاي بيوتكنولوژي علوم دامي را دركنار صنعت دامپروري حائز اهميّت خواند وگفت:نخستين همايش ملي نقش بيوتكنولوژي در علوم دامي با عنايت به اين امر ونيز گسترش روز افزون اين شاخه از علم بيوتكنولوژي توسط گروه علوم دامي دانشكده كشاورزي دانشگاه صنعتي اصفهان برنامه ريزي واجراء شده است.

وي درادامه نشانگرهاي مولكولي DNA ،مهندسي ژنتيك،كشت بافت وجنين،تكنولوژي نوتركيب وسلول هاي بنيادي را ازجمله جنبه هاي مختلف بيوتكنولوژي نوين ومؤثر در سلامتي،تغذيه ومحيط زيست برشمرد و اظهارداشت:با بهره گيري از تكنيك هاي نوين بيوتكنولوژي حيواني وتلفيق آنها با روش هاي كلاسيك به نژادي مي توان سرعت،دقّت وهزينه مسيرهاي اصلاح دام رابهبود بخشيد.

انصاري به فنون مختلف بيوتكنولوژي از قبيل همسان سازي،توليد حيوانات تراريخته،بهگزيني وانتخاب براساس كل اطلاعات وتوالي ژنوم اشاره كرد وادامه داد؛دركنار اين فنون تنوّع گونه ها ونژادها به عنوان يك ابزار كارآمد مورد استفاده گسترده دانشمندان جهان قرارگرفته ومنبع اقتصادي سرشاري را براي اين دسته از محققان فراهم آورده است.

همچنين دراين همايش رئيس پژوهشكده بيوتكنولوژي دانشگاه صنعتي اصفهان ضمن ابراز خرسندي از برگزاري اين همايش ملي در دانشگاه صنعتي اصفهان،بيوتكنولوژي را از فناوري هاي برتر ومورد تأكيد درچشم انداز هاو برنامه ريزي هاي كلان كشور خواندو ابراز اميدواري كرد كه برگزاري اين همايش زمينه سازرشد وارتقاء اين علم شود.

دكترمنوچهر حيدرپور به فعاليّت ها وخدمات دانشكده كشاورزي دانشگاه صنعتي اصفهان اشاره كرد وافزود: اولين گروه آموزشي بيوتكنولوژي كشور در سال 78 وبه همّت اين دانشگاه تأسيس واز همان سال تاكنون بيش از 30 دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد از اين رشته فارغ التحصيل شده اند.

وي ادامه داد:سايرگروه هاي آموزشي دانشكده كشاورزي دانشگاه صنعتي اصفهان نيز با تعريف پروژه هاي مشترك با بيوتكنولوژي،سهم بسزايي درارتقاء اين گرايش جديد در دانشكده كشاورزي اين دانشگاه داشته اند به نحوي كه دانشكده كشاورزي دانشگاه صنعتي اصفهان در سال گذشته براي نخستين بار در كشور موفّق به پذيرش دانشجويان علاقه مند وبارتبه هاي برتر در رشته بيوتكنولوژي كشاورزي ودر مقطع كارشناسي شده است.

رئيس دانشكده كشاورزي دانشگاه صنعتي اصفهان با اشاره به فعاليّت هاي پ‍ژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي دانشگاه صنعتي،برخورداري از8 گروه پژوهشي وبيش از 60 عضو نيمه وقت هيأت علمي را از جمله ويژگي هاي بارز اين پژوهشكده توصيف كرد وگفت:اين پژوهشكده در حال حاضر طرح هايي در زمينه بيوسنسور،مهندسي ژنتيك وانتقال ژن،بيوتكنولوژي محيطي،بيوتكنولوژي ميكروبي،بيوتكنولوژي صنعتي،بيوتكنولوژي جانوري،بيومواد ومواد دنداني در دست مطالعه دارد كه انتظار مي رود تعداد قابل توجّهي از اين طرح ها كه سيرنهائي خود را طي مي كنند به توليد فناوري،تجاري سازي وتوليد محصول منتهي شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
CAPTCHA
برای اطمینان از اینکه شما یک فرد حقیقی هستید و از ورود اسپمرهای خودکار جلوگیری شود.
جای خالی را پر کنید.