کدخبر:1313/900705

5 مهر 1390

رئيس پژوهشكده زيست فناوري پژوهشگاه رويان خبرداد
همكاري مشترك دانشگاه صنعتي اصفهان و پژوهشكده زيست فناوري پژوهشگاه رويان جهاد دانشگاهي
رئيس پژوهشكده زيست فناوري پژوهشگاه رويان جهاد دانشگاهي درحاشيه نخستين همايش ملي نقش بيوتكنولوژي در علوم دامي با اشاره به جايگاه وي‍ژه پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي دانشگاه صنعتي اصفهان،از انجام پروژه هاي مشترك اين پژوهشكده و پژوهشكده زيست فناوري پژوهشگاه رويان خبرداد.

دكترمحمدحسين نصراصفهاني،جايگاه بيوتكنولوژي در علوم نوين را حائز اهميّت خواند وگفت:با توجه به وسعت زياد اين علم در شاخه هاي مختلف نيازمند،حركت دانشگاه ها وپژوهشگاه هاي كشور در جهت عملياتي شدن تحقيقات وپژوهش هاي اين حوزه هستيم.

وي با تأكيد بروجود پتانسيل هاي ويژه درعلم بيوتكنولوژي،عمق بخشيدن به تحقيقات وهدفمند شدن آنها را از جمله نياز هاي كشور در جهت ارتقاء اين علم دانست وابراز اميدواري كرد كه با حضور بيشتر مسؤلين اجرايي در كنار اين گونه همايش ها،بسترهاي لازم به منظور كاربردي شدن تحقيقات درحوزه بيوتكنولوژي فراهم شود.

نصراصفهاني با اشاره به اهميّت طرح هاي تحقيقاتي درحال پيگيري در پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي دانشگاه صنعتي اصفهان،از انجام پروژه هاي مشترك ونيز تبادل دانشجو بين اين پژوهشكده و پژوهشكده زيست فناوري پژوهشگاه رويان جهاد دانشگاهي در حوزه هاي مرتبط با بيوتكنولوژي خبرداد.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
CAPTCHA
برای اطمینان از اینکه شما یک فرد حقیقی هستید و از ورود اسپمرهای خودکار جلوگیری شود.
جای خالی را پر کنید.