کدخبر:1307/900705

5 مهر 1390

رئيس پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي كشور
ارائه تحقيقات بيوتكنولوژي كشاورزي در مجامع بين المللي سبب ارتقاء رتبه جهاني كشور در توليد علم وفناوري خواهد شد
رئيس پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي كشوردر حاشيه نخستين همايش ملي نقش بيوتكنولوژي در علوم دامي در دانشگاه صنعتي اصفهان ارتقاء رتبه جمهوري اسلامي ايران در توليد علم وفناوري درسطح بين الملل را مستلزم توجه بيش از پيش به ارائه تحقيقات وپژوهش ها در بخش بيوتكنولوژي كشاورزي در مجامع منطقه اي وبين المللي دانست.

دكتر خيام نكوئي برگزاري نخستين همايش ملي نقش بيوتكنولوژي در علوم دامي در دانشگاه صنعتي اصفهان را با توجه به خلأ در اين شاخه ازعلم بيوتكنولوژي بسيار با اهميّت ارزيابي واظهار اميدواري كرد كه دانشگاه صنعتي اصفهان به عنوان يك دانشگاه بهره منداز زيرساخت هاي مناسب، بسترهاي لازم جهت ارتقاء بيوتكنولوژي دامي و ورود به عرصه هاي توليدي را فراهم نمايد.

وي افزايش توليدات دامي،كاهش ضايعات وتوليد فرآورده هايي با ارزش افزوده بالا را نيازمند برنامه ريزي در جهت عملياتي كردن تحقيقات اين بخش دانست وگفت:در مجموع فرآيندهاي توليد ايده،محصول وتجاري سازي،بيشترين پيشرفت ها در حوزه بيوتكنولوژي كشاورزي ودارويي كشور صورت گرفته است به نحوي كه در توليد اين علوم هم اكنون در رتبه كمتر از20 جهان قرارداريم.

رئيس پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي كشورتوجه كمتر به ارائه تحقيقات وپژوهش هاي صورت گرفته در زمينه بيوتكنولوژي كشاورزي در مجامع منطقه اي وبين المللي را از نقطه ضعف هاي پژوهشكده ها ودانشكده هاي كشاورزي دانست وتأكيد كرد با توجه بيش از پيش به اين امر مي توان رتبه جمهوري اسلامي ايران در توليد علم وفناوري در سطح بين الملل را ارتقاء داد.

خيام نكوئي اظهارداشت: هم اكنون زيرساخت هاي لازم به منظور كسب رتبه اول منطقه مطابق با پيش بيني هاي صورت گرفته در چشم انداز بيست ساله نظام فراهم است كه بابرنامه ريزي هاي دقيق تر واختصاص منابع مالي بيشتر امكان دست يابي پيش از موعد به هدف پيش بيني شده در چشم انداز فراهم خواهد شد.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
CAPTCHA
برای اطمینان از اینکه شما یک فرد حقیقی هستید و از ورود اسپمرهای خودکار جلوگیری شود.
جای خالی را پر کنید.