کدخبر:1029/900630

30 شهریور 1390

حمايت از ساخت تجهیزات آموزشي و پژوهشي در دانشگاه صنعتي اصفهان آغاز شد
با تصويب آيين نامه اي حمايت از ساخت تجهيزات آموزشي و پژوهشي در دانشگاه صنعتي اصفهان 10 طرح وارد مرحله اجرا شد.

به گزارش معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه صنعتي اصفهان، اين آيين نامه براي گسترش همكاري با شبكه آزمايشگاه هاي علمي ايران ( شاعا) و با هدف تشويق اعضاء هيات علمي دانشگاه صنعتي اصفهان براي ساخت تجهيزات مورد نياز در آموزش و پژوهش دانشگاهيان به تصويب هيأت رئيسه دانشگاه رسيده است. معاون پژوهش و فناوري دانشگاه در اين رابطه گفت : در اين آيين نامه ، تجهیزاتی که دارای فناوری و ارزش افزودة بالا، توجیه اقتصادی و همچنین قابلیت رقابت با تجهیزات موجود در بازار هستند، مورد حمايت قرار مي‌گيرند. دكتر رسول نصر اصفهاني خاطر نشان ساخت : انتظار مي رود، تجهیزات دانش‌بنیانی که مورد تحريم قرار گرفته اند و اصولاً در داخل کشور تولید نمی­شوند یا تولید آن‌ها با مشکلاتی همراه است، در اولويت دريافت حمايت هاي مادي دانشگاه صنعتي اصفهان باشند. وي همچنين افزود: با توجه به اهميت اين موضوع براي مديريت دانشگاه صنعتي اصفهان در فراخوان مرحله نخست، دو ميليارد ريال اعتبار براي حمايت از 10 طرح مصوب ساخت تجهيزات اموزشي و پژوهشي اختصاص يافته است كه بر اساس قرارداد تنظيم شده با مجريان كار ساخت آ ن ها شروع شده و تا پايان سال 90 به پايان مي رسد. دكتر نصر با بيان معيارهاي پذيرش طرح هاي پيشنهادي اضافه كرد: وجود و یا عدم وجود نمونة مشابه داخلی و یا خارجی، میزان نوآوری و اختراع ،قابلیت کاربرد بین رشته‌ای و نوع کاربری تجهيز از نظر آموزشی، پژوهشی و صنعتی در ارزيابي طرح ها موثر بوده است. عضو هيات رئيسه دانشگاه صنعتي اصفهان توجه به زمان ساخت تجيهيزات آموزشي و فناوري را يك ضرورت دانست و افزود: در صورتي كه حجم نياز جامعه به آن وسيله و برآورد هزينه هاي مالي به درستي لحاظ شده باشد، طرح در اولويت بررسي و حمايت قرار مي گيرد. گفتني است بااستقبال پژوهشگران دانشگاه صنعتي اصفهان از اين آيين نامه، طرح هاي ديگري توسط اعضاي هيات علمي دانشگاه جهت بررسي به دفتر معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه ارسال شده است كه در دست داوري و بررسي نهايي قرار دارد.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
CAPTCHA
برای اطمینان از اینکه شما یک فرد حقیقی هستید و از ورود اسپمرهای خودکار جلوگیری شود.
جای خالی را پر کنید.