کدمصاحبه:16200/260690

26 شهریور 1390

فرهنگی
ميزباني«ضيافت انديشه» از ميهماني خدا ...
«ضيافت انديشه» براي نخستين بار دردانشگاه صنعتي اصفهان

گزارشي از برگزاري طرح «ضيافت انديشه» براي نخستين بار دردانشگاه صنعتي اصفهان)
 
بار ديگر رمضان، ماه خدا، ماه تخلّق به اخلاق الهي، ماه آگاهي بيشتر از حقايق هستي و ماه اكتساب مكارم اخلاق نبوي به ميان ما آمد و اين بار نيز عطر روح نواز ميهماني خداوندي جان هاي تشنه هدايت را به چشمه سار جوشان معرفت الهي رهنمون ساخت.
هر سال با آغاز ماه مبارك رمضان فضاي دانشگاه ها در پرتو خورشيد برآمده از اين ماه پرفضيلت مملو از انوار الهي مي شد و اينك دو سالي است كه اين خورشيد تابناك با طلوع در فصل تابستان، حضورش را در غياب دانشجويان نمايان مي سازد.
اما تدبيرها محنت دوري دانشجويان از رمضان الكريم دانشگاهي را به فراموشي سپرد و از سال پيش ضيافتي در ضيافت الهي رمضان بر پا شد. اين ضيافت بهانه اي بود تا دانشجويان تشنه ي چشمه ي جوشان رمضان دانشگاهي، يك بار ديگر مسافر كانون علم و انديشه شوند و ميهماني بر پا كنند به وسعت اين ماه هدايت گر.
پس از برگزاري موفق طرح «ضيافت انديشه» سراسري در سال گذشته، امسال دانشگاه صنعتي اصفهان از جمله دانشگاه هاي پيشرو در برگزاري اين طرح بود كه با برنامه ريزي ها و تمهيدات گسترده معاونت فرهنگي دانشگاه ،قدم در اين راه گذاشت و برنامه هاي آموزشي، فرهنگي، تفريحي و ورزشي متنوّعي را طي دو هفته حضور دانشجويان در دانشگاه و در فضايي سرشار از معنويت برگزار كرد.
معاون نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه صنعتي اصفهان تحقق مطالبه رهبر معظم انقلاب از قشر جوان يعني تحصيل، تهذيب و ورزش را از اهداف اصلي برگزاري اين طرح بيان كرد و افزود: برنامه هاي طرح ضيافت انديشه حول محور اين شعار و بر مبناي علم آموزي و تهذيب نفس در كنار توجه به ورزش و تفريحات سالم و نشاط آور برگزار شد.
وي حضور مستمر و پر رنگ مبلّغين حوزوي در بخش هاي مختلف آموزشي،فرهنگي و تفريحي اين طرح را از جمله نقاط مثبت «ضيافت انديشه» ارزيابي كرد و ادامه داد: اين حضور ضمن ايجاد فضايي صميمي و خالي از تكلّف، نمود بارزي از وحدت حوزه و دانشگاه در دانشگاه صنعتي اصفهان را به نمايش گذاشت.
دبير اجرايي طرح «ضيافت انديشه» دانشگاه صنعتي اصفهان با اشاره به لزوم دغدغه مندي دانشجويان نسبت به مسائل گوناگون و نيز رسالت و وظيفه ذاتي دانشجويان در قبال اين مسائل، ارائه مباحث پيرامون توليد علم، جنبش نرم افزاري و آزاد انديشي و حساسيّت نسبت به محيط فرهنگي جامعه را از جمله تأثيرات برگزاري طرح «ضيافت انديشه» بر دانشجويان ارزيابي كرد.
وي در ادامه پيگيري مباحث فرهنگي در راستاي موضوع اسلامي كردن دانشگاه ها را از ديگر اهداف برگزاري «ضيافت انديشه» عنوان كرد و افزود: دوره هاي آموزشي تدّبر در قرآن، مهدويت، انسان شناسي تربيتي و ... از جمله كلاس هاي برگزاري شده در اين طرح با هدف تحقق اين شعار بوده است.
معاون نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه صنعتي اصفهان با اشاره به بصيرت افزايي طرح «ضيافت انديشه»، دشمن شناسي را از جمله اركان اصلي كسب بصيرت ارزيابي كرد و ادامه داد: با برگزاري كلاس هايي با موضوعات روز همچون جنگ نرم، نظام سياسي اسلام و جريان شناسي سياسي بخش قابل توجّهي از اين هدف مهم نيز محقق شده است.
 وي همچنين با تأكيد بر اهميّت موضوع رسانه،ارائه شيوه هاي مختلف تهاجمي در رسانه ها را از جمله موارد آموزشي در جهت بصيرت افزايي شركت كننده گان در اين طرح ارزيابي كرد.
حجت الاسلام و المسلمين كريمي به موضوع مهم عفاف و حجاب در دانشگاه اشاره و اظهار اميدواري كردكه با برگزاري طرح «ضيافت انديشه» ضمن تقويت مباني اعتقادي و پاسخ گويي به شبهات در اين زمينه انشاءا... شاهد ارتقاء جايگاه حجاب و عفاف در دانشگاه باشيم.
مدير كل امور فرهنگي دانشگاه صنعتي اصفهان نيز به برنامه ريزي هاي گسترده جهت برگزاري هر چه مطلوب تر اين طرح اشاره كرد و افزود تمامي برنامه هاي «ضيافت انديشه» امسال دانشگاه صنعتي اصفهان به پنج محور مديريتي شامل بخش هاي فرهنگي، آموزشي، تزكيه و خودسازي، فوق برنامه و پشتيباني برنامه ريزي شده بود.
حسين طاقداري با اشاره به اهداف پيش بيني شده در برگزاري اين طرح، تزكيه و خودسازي را ازجدّي ترين اين اهداف توصيف كرد و افزود: فضاي برنامه هاي آموزشي و تفريحي نيز به گونه اي پيش بيني شده بود كه شركت كننده گان از مباحث معرفتي و معنوي ماه مبارك رمضان غافل نشوند.
وي به اثرات «ضيافت انديشه» در ارتقاء فرهنگي دانشجويان و دانشگاهيان اشاره كرد و گفت: انسجام، هدفمندي و پيگيري مستمر يك موضوع ويژه از جمله نكات مهم در اجراي يك طرح فرهنگي است كه اين امر با برگزاري برنامه هاي متفاوت در قالب اهداف كلّي و اساسي در «ضيافت انديشه» ظهور يافت.
وي همچنين با تأكيد بر اهميّت تداوم ارتباط با شركت كننده گان در اين طرح، برگزاري جلسات فرهنگي ويژه شركت كننده گان در«ضيافت انديشه» ، ارتباط مجازي از طريق پيامك، پست الكترونيك و ... و نيز ارائه تسهيلات فرهنگي را از جمله برنامه هاي پيش بيني شده جهت حفظ ارتباط مجريان و شركت كننده گان در«ضيافت انديشه»عنوان كرد.
طاقداري در ادامه با اشاره به ويژگي هاي برجسته «ضيافت انديشه»، ايجاد فضاهاي صميمي بين مجريان و شركت كننده گان و ارتباط بيش از پيش دانشجويان بايكديگر حول مباحث معرفتي را از جمله نقاط مثبت اين طرح ارزيابي و اظهار اميدواري كرد كه دانشجويان شركت كننده در «ضيافت انديشه» به عنوان بخشي از جامعه ي فرهنگي دانشگاه سبب تحرك و پويايي فعاليت هاي فرهنگي در طول سال تحصيلي شوند.
وي به استقبال گسترده دانشجويان از اين طرح اشاره كرد و افزود: در برگزاري «ضيافت انديشه» بخش هاي گوناگون دانشگاه درگير و مشغول بودند كه اين امر نشان از توجه ويژه مسئولين دانشگاه به طرح هاي فرهنگي دارد.
موسوي از دانشجويان شركت كننده در طرح «ضيافت انديشه» نيز درگفتگو با خبرنگار دانشگاه، كسب معرفت در پرتو  حضور در فضاي معنوي دانشگاه و در ايام ماه مبارك رمضان را از جمله نتايج برگزاري اين طرح ارزيابي كرد و گفت: حضورمستمر دانشجويان در كلاس هاي آموزشي و فرهنگي و نيز ايجاد فضاي تفكر ونقد انديشه ها از جمله نقاط مثبت اين طرح مي باشد.
وي با اشاره به لحظات خاطره انگيز و به يادماندني ثبت شده در ايام برگزاري اين طرح، برگزاري برنامه مناجات قبل از افطار و نيز حضور در گلستان شهداء را از جمله خاطرات به يادماندني در اين طرح توصيف كرد.
اين دانشجوضمن تشكر از مسئولان برگزاري «ضيافت انديشه» از آنها خواست تا با نيازسنجي بيشتر در مورد مطالبات دانشجويان نسبت به برنامه ريزي كلاسهاي آموزشي اين طرح در دوره هاي آتي اقدام نمايند.
مهدي نژاد از ديگر شركت كننده گان در اين طرح بود كه به نقش مؤثر طرح «ضيافت انديشه» در ارتقاء روحيه معنوي دانشجويان اشاره و اظهار اميدواري كرد كه برنامه هاي آموزشي «ضيافت انديشه» با افزايش كيفيت و بهره وري دردوره هاي بعدي همراه باشد.
وي اطلاع دانشجويان از مباحث مهمي چون جنگ نرم و روش هاي مقابله با آن را از ديگر نقاط مثبت «ضيافت انديشه» توصيف كرد وگفت: باحضور در ضيافت انديشه دانشگاه صنعتي اصفهان امسال موفّق به درك روزه واقعي شدم.
ديگر دانشجوي شركت كننده در اين طرح حجتي بود كه به خاص بودن مباحث ارائه شده در«ضيافت انديشه» اشاره كرد وافزود حضور من در اين طرح بركات بسيار زيادي برايم به همراه داشت كه مهمترين آن يافتن دوستاني صميمي، خوب و باتقوا بود.
نادري،از ديگردانشجويان شركت كننده دراين طرح، حضور دانشجويان با هدف كسب فضايل اين ماه پربركت را از نقاط مثبت «ضيافت انديشه» توصيف كردوادامه داد : صفا و صميميّت و تجمّع حول اين اهداف سبب عنايت ويژه خداوند متعال به مجريان وشركت كننده گان در اين طرح شده است.
وي جذب قشرهاي مختلف دانشجو، با سلايق وتفكّرات گوناگون را از جمله ويژگي هاي طرح «ضيافت انديشه» ارزيابي و اظهار اميدواري كردكه در سالهاي آتي بتوان تعداد بيشتري از اين دانشجويان را به «ضيافت انديشه» دعوت كرد.
 به هر حال به نظر مي رسد «ضيافت انديشه» دانشگاه صنعتي اصفهان در سال نخست برگزاري،در مجموع موفقيّت هاي زيادي  داشته است كه قطعاً قسمت اعظمي از اين موفقيّت ها در ادامه سال تحصيلي ظهور خواهد يافت، اما نكته قابل تأمل در اجراي اين طرح توجه جدّي تر به مباحث آموزشي و ارائه منسجم تر و متنوع تر آنها در دوره هاي آتي مي باشد.

دیدگاه شما:

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
CAPTCHA
برای اطمینان از اینکه شما یک فرد حقیقی هستید و از ورود اسپمرهای خودکار جلوگیری شود.
جای خالی را پر کنید.