کدخبر:16200/200690

27 فروردین 1390

كسب عنوان نخست كشور توسط روابط عمومي دانشگاه صنعتي اصفهان
باحضور وزير علوم درسومين جشنواره روابط عمومي هاي برتروزارت عتف عنوان شد:
كسب عنوان نخست كشور توسط روابط عمومي دانشگاه صنعتي اصفهان
سومين جشنواره روابط عمومي هاي برتر دانشگاهها، مراكز پژوهشي- فناوري و سازمانهاي تابعه وزارت علوم تحقيقات و فناوري با معرفي روابط عمومي دانشگاه صنعتي اصفهان به عنوان برترين روابط عمومي در بين دانشگاههاي كشور به پايان رسيد.

مدير روابط عمومي دانشگاه صنعتي اصفهان با اعلام اين خبر گفت: از ماهها پيش برنامه ريزيهاي متعددي به منظور ارتقاء فعاليتها و خدمات در بخشهاي مختلف روابط عمومي اين دانشگاه انجام شده است. وكسب اين عنوان با حمايتهاي ويژه مديريت دانشگاه و تلاشها و زحمات همه همكاران روابط عمومي دانشگاه به دست آمده است.

مهندس محمدجواد براتي به كاركردهاي ويژه روابط عمومي در دستيابي به اهداف راهبردي دانشگاه اشاره كرد و افزود: با وجود عنوان كسب شده در اين جشنواره ما هنوز در ابتداي راه هستيم و روابط عمومي دانشگاه صنعتي اصفهان به عنوان يكي از برترين دانشگاههاي كشور انتظارات و ظرفيتهاي فراواني به منظور ارتقاء كمي و كيفي در بخشهاي گوناگون پيش رو خواهد داشت.

 همچنين در اين مراسم وزير علوم تحقيقات و فناوري با تأكيد بر اهميت خبر و اطلاع رساني در بخشهاي مختلف كشور، خبرنگاران و رسانه هاي گروهي را آيينه تمام نماي انعكاس وقايع كشور دانست.

دكتر كامران دانشجو به نقش مؤثر روابط عمومي ها در بخشهاي مختلف وزارت علوم تحقيقات و فناوري اشاره و از خبرنگاران و روابط عمومي ها خواست تا با انعكاس صحيح و صادقانه وقايع جاري اعتماد بيش از پيش مخاطبان را جلب نمايند.

در سومين جشنواره روابط عمومي هاي برتر دانشگاهها، مراكز پژوهشي- فناوري و سازمانهاي تابعه وزارت علوم تحقيقات و فناوري كه به ميزباني دانشگاه تربيت مدرس تهران برگزار شد، پس از روابط عمومي دانشگاه صنعتي اصفهان روابط عمومي دانشگاههاي جامع علمي كاربردي و صنعتي اميركبير به ترتيب حائز رتبه هاي دوم و سوم شدند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
CAPTCHA
برای اطمینان از اینکه شما یک فرد حقیقی هستید و از ورود اسپمرهای خودکار جلوگیری شود.
جای خالی را پر کنید.