کدخبر:100

25 اردیبهشت 1390

برگزاري كارگاه پايايي معادلات توابع در دانشگاه صنعتي اصفهان
برگزاري كارگاه پايايي معادلات توابع در دانشگاه صنعتي اصفهان

كارگاه پايايي معادلات توابع  از سلسله كارگاه هاي تخصصي در آناليز هارمونيك و كاربردها روز پنج شنبه 29 ارديبهشت ماه سال 1390 در دانشگاه صنعتي اصفهان برگزار خواهد شد.   علاقمندان براي اطلاعات بيشتر به وبگاه اين كارگاه به آدرس http://rcha.iut.ac.ir/fa مراجعه نماييد.