کدخبر:1348/900801

1 آبان 1390

تأسيس كانون هماهنگي دانش وصنعت فولاد كشوردر دانشگاه صنعتي اصفهان
با حضور معاون فناوري ونوآوري معاونت علمي وفناوري رياست جمهوري :
تأسيس كانون هماهنگي دانش وصنعت فولاد كشوردر دانشگاه صنعتي اصفهان
با حضور دكتر محمود رضا آقاميري معاون فناوري ونوآوري معاونت علمي وفناوري رياست جمهوري كانون هماهنگي دانش وصنعت فولاد كشور در دانشگاه صنعتي اصفهان راه اندازي شد.

  در آئين افتتاح اين كانون كه جمعي از مديران ارشد صنايع فولاد كشور نيز حضور داشتند، معاون فناوري ونوآوري معاونت علمي وفناوري رياست جمهوري هدف از تأسيس كانون هاي دانش وصنعت را استفاده از علم روز در جهت ايجاد ارتباط قوي بين دانشگاه وصنعت ارزيابي كرد وگفت: بر اساس تصميم معاونت علمي وفناوري رياست جمهوري، در قالب ستاد فناوري هاي راهبردي از حدود 10 فناوري توسعه محور در طرح هاي كلان ملي حمايت ويژه خواهد شد.
دكترآقاميري با اشاره با تأسيس بيش از70 كانون هماهنگي دانش وصنعت توسط معاونت علمي وفناوري رياست جمهوري در سطح كشور، از استان اصفهان به عنوان بزرگترين قطب صنعت فولاد كشور ياد كرد وگفت: با وجود توانايي هاي ويژه در دانشگاه صنعتي اصفهان، اين دانشگاه مي تواند نقش ويژه اي در ارتباط دانشگاه ها با صنايع مختلف فولاد كشورايفا نمايد.

وي با ابراز خرسندي از حضور در دانشگاه صنعتي اصفهان، برخورداري از توانايي بالا دربخش هاي مختلف آموزشي وپژوهشي را از جمله شاخص هاي اين دانشگاه توصيف كرد وادامه داد: تمامي زيرساخت هاي لازم به منظور پيگيري طرح هاي كلان ملي در دانشگاه صنعتي اصفهان وجود داردكه مشاهده دستاوردهاي بزرگ اين دانشگاه در حوزه پژوهش و فناوري سبب احساس غرور در گروه بازديد كننده شد.

همچنين در اين نشست رئيس دانشگاه صنعتي اصفهان با اشاره به دستاوردهاي بزرگ اين دانشگاه در بخش هاي مختلف علمي وپژوهشي، ارتباط دانشگاه صنعتي اصفهان باصنايع مختلف را خوب توصيف كرد وگفت: باراه اندازي كانون هماهنگي دانش وصنعت فولاد كشور در دانشگاه صنعتي اصفهان، بسترهاي لازم به منظور ارتقاء‌اين بخش از صنعت كشور فراهم خواهد شد.

دكتر همداني گلشن ابراز اميدواري كرد كه با ارتباط مستمر جامعه صنعتي كشور بويژه صنعتگران استان اصفهان با كانون هماهنگي دانش وصنعت فولاد زمينه هاي لازم جهت ارتباط بيش از پيش دانشگاه وصنعت بويژه صنعت فولاد فراهم شود.

در نشست اعضاي شوراي كانون هماهنگي دانش وصنعت فولاد كشور، احكام اعضاي اين شورا توسط معاون فناوري ونوآوري معاونت علمي وفناوري رياست جمهوري به ايشان اعطاء ورياست اين شورا به رئيس دانشگاه صنعتي اصفهان واگذار شد.

در پايان اين نشست معاون فناوري ونوآوري معاونت علمي وفناوري رياست جمهوري وهيأت همراه از بخش هاي مختلف طرح هاي پژوهشي دانشگاه صنعتي اصفهان بازديد كردند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
CAPTCHA
برای اطمینان از اینکه شما یک فرد حقیقی هستید و از ورود اسپمرهای خودکار جلوگیری شود.
جای خالی را پر کنید.