کدخبر:1028/900713

11 مهر 1390

با اعلام هيأت رئيسه دانشگاه:
انتصاب معاون فرهنگي اجتماعي دانشگاه صنعتي اصفهان
رئيس دانشگاه صنعتي اصفهان طي حكمي دكتر محمد شايان نژاد را به سمت معاون فرهنگي اجتماعي اين دانشگاه منصوب كرد.
دكتر همداني گلشن دربخشي از اين حكم با اشاره به سوابق درخشان علمي وفرهنگي وتجارب ارزنده مديريتي دكتر شايان نژاد،تطبيق و اجراي سياست هاي راهبردي شوراي عالي انقلاب فرهنگي وستادهاي تعميق وگسترش فرهنگ ومباني اسلام در حوزه مسائل فرهنگي را از مهم ترين موارد مورد توجه در حوزه معاونت فرهنگي اجتماعي دانشگاه ارزيابي نموده است.
وي در ادامه با تأكيد بررصد وضعيّت كلي فرهنگي،تربيتي واجتماعي دانشگاه، انجام مطالعات وپژوهشهاي لازم به منظور برنامه ريزي وسياست گذاري فعاليّت هاي فرهنگي درجهت گسترش وتعميق ارزش هاي اسلامي،ايراني وانقلابي ، اهتمام به ترويج فرهنگ گفتگو، نقد روش مند، آزادانديشي وگسترش زمينه ارتباط دانشگاهيان با صاحب نظران علمي، فرهنگي و سياسي را از ديگر موارد مورد انتظار از معاونت فرهنگي دانشگاه توصيف كرده است.
گفتني است دكتر محمد شايان نژاد كه عضو هيأت علمي دانشكده مهندسي كشاورزي دانشگاه صنعتي اصفهان است، بيش از شش سال سابقه مديريت در بخش هاي مختلف فرهنگي دانشگاه شهركرد را بر عهده داشته است.