کدخبر:2227/14010525

25 مرداد 1401

با حمایت مرکز نوآوری فولاد مبارکه در دانشگاه صنعتی اصفهان:
طرح توسعه کشاورزی دانش بنیان در شرق اصفهان کلید خورد
دکتر محمد صدقی مدیر مرکز نوآوری و تجاری سازی فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان از امضای تفاهم نامه همکاری مشترک مرکز نوآوری فولاد با دانشگاه صنعتی اصفهان و تخصیص پژوهانه به تحقیقات دانشگاهی در حوزه توسعه کشاورزی دانش بنیان در شرق اصفهان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی اصفهان صبح امروز سه شنبه 25 مردادماه، با حضوردکتر صفوی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان و دکتر یحیی پالیزدار مدیرعامل شرکت پشتیبانی و توسعۀ فناوري و نوآوري فولاد مبارکه این تفاهم نامه همکاری مشترک به امضا رسید.

دکتر محمد صدقی در رابطه با اهمیت این قرارداد بیان داشت: تغییرات آب و هوایی در سـالهاي اخیر، افزایش مصـارف آب در حوزه آبریز زاینده رود و تاثیر کم آبی بر پهنه کشـاورزي شـرق اصـفهان، لزوم اتخاذ رویکرد فناورانه در شـیوه هاي نوین کشـاورزي و برنامه ریزي و سـیاسـت گذاري مطابق شـرایط شـرق اصـفهان را بیش از پیش مورد توجه واهمیت قرار داده است.

عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان با اشاره به نقش مسئولیت اجتماعی دانشگاه و صنعت در کاهش تنش های زیست محیطی استان به شیوه علمی و دانش بنیان خاطر نشان کرد: همکاري میان مرکز نوآوري فولاد مبارکه و دانشـگاه صـنعتی اصـفهان در آمایش، سـیاسـت گذاري، برنامه ریزي و اقداماتی که منجر به ایفاي نقش هرچه بهتر مسـؤولیت اجتماعی دانشگاه می شـود، می تواند در کاهش مشکلات حوزه کشاورزي شرق استان اصفهان مؤثر باشد.

دکتر صدقی با بیان اینکه این طرح در دو فاز مطالعاتی و سرمایه گذاری اجرا خواهد شد، تصریح داشت: در فاز اول، بررسی میزان آب موجود در منطقه شرق اصفهان، کیفیت خاک و تعیین الگوی کشت با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد ريال انجام می شود.

مسئول اجرایی طرح در دانشگاه صنعتی اصفهان از امکان سرمایه گذاری گسترده شرکت فولاد مبارکه و جذب تسهیلات دولتی در صورت تایید نتایج فاز اول خبر داد و گفت: بعد از جمع بندی نتایج فاز اول، امکان سرمایه گذاری گسترده در مورد پیاده سازی شیوه های نوین کشاورزی جهت کمک به کشاورزان از طرف شرکت فولاد مبارکه فراهم خواهد شد.

مدیر مرکز نوآوری و تجاری سازی فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان ابراز امیدواری کرد: در قالب این تفاهم نامه علاوه بر حمایت از طرح های تحقیقاتی و رساله های تحصیلات تکمیلی، بتوان از راه اندازی مراکز استارت اپی در حوزه کشاورزی دانش بنیان نیز حمایت کرد.

شایان ذکر است :حضور متخصصان این دانشگاه در کارگروه احیا زاینده رود، در تحقق پیاده سازی طرح های دانش بنیان در عرصه کشاورزی و کاهش مشکلات آبی کشاورزان شرق استان اصفهان نقش مهمی خواهد داشت.

گفتنی است : تیرماه امسال، تفاهم نامه همکاری مشترک میان دانشگاه صنعتی اصفهان و شركت پشتیبانی و توسعه فناوری فولاد مبارکه، برای راه اندازی اولین مرکز نوآوری و فناوری فولاد کشور در دانشگاه صنعتی اصفهان امضا شد و این طرح، اولین گام اجرایی در تحقق اهداف این مرکز نوآوری است.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
CAPTCHA
برای اطمینان از اینکه شما یک فرد حقیقی هستید و از ورود اسپمرهای خودکار جلوگیری شود.
جای خالی را پر کنید.