پیام هیئت رئیسه دانشگاه صنعتی اصفهان به دانشگاهیان محترم درخصوص ادامه فعالیت دانشگاه در سال جاری

باسمه تعالي

همكاران بسيار ارجمند؛

بر خود لازم مي‏دانيم از شما به دليل همكاري خالصانه در شرايط دشوار امروز كشور تشكر كنيم.

اين شرايط گذراست اما آنچه باقي مي‏ماند ياد فعاليت‏هاي خالصانه شماست؛ آنچنان كه در ديگر بحران‏هاي سال جاري مودت شما با دانشگاه از چشم دانشجويان گرامي دور نماند و دانشگاه به منزله خانه امني براي دانشجويان به ياد ماند.

از آن جهت كه ما از سويي به انجام وظايف و رسالت‏هاي دانشگاه مأموريم و از طرفي سلامت شما به عنوان همكاران ارجمند آرزوي ما و حفظ آن وظيفه ما مي‏باشد، استدعا داريم همكاران ارجمندي كه به هر روي تا انتهاي سال آماده خدمت حضوري به دانشگاه هستند اعلام نمايند تا مديران با بهره‏گيري از توان آنان امكان عدم حضور سايرين را فراهم آورند.

از ساير همكاران كه تمام دوره يا قسمتي از آن را حضور نخواهند داشت  نيز درخواست مي‏كنيم در ساعات اداري در دسترس دانشگاه و آماده خدمت از راه دور باشند تا آسيبي به انجام وظايف دانشگاه نرسد. براي تسريع در اين روند خواهشمنديم تا روز دوشنبه 98/12/12 مراتب همكاري داوطلبانه و يا عدم حضور را از طريق مدير مستقيم خود اعلام نمايند.

از همكاران ارجمند هيئت علمي خواهش مي‏كنيم به طور مضاعف در جهت تدوين محتواي آموزشي براي ارائه با استفاده از زيرساخت هاي مجازي فعاليت نمايند تا ارتباط دانشجويان با دانشگاه پيوسته جريان داشته باشد.

تاریخ

ماه: 

اسفند

روز: 

11