کدخبر:1600/911004

4 دی 1391

پژوهشکده دانشجویی شهید اعتباری و عضو هیأت علمی دانشکده شیمی، دیگر برترین های پژوهشی استان اصفهان
با معرفی دیگر برترین های پژوهش وفناوری استان ازدانشگاه صنعتی اصفهان:
پژوهشکده دانشجویی شهید اعتباری و عضو هیأت علمی دانشکده شیمی، دیگر برترین های پژوهشی استان اصفهان
پژوهشکده دانشجویی شهید اعتباری دانشگاه صنعتی اصفهان بعنوان پژوهشکده برترودکتر محمد ژیانی عضو هیأت علمی دانشکده شیمی این دانشگاه نیز بعنوان فناور برترهشتمین جشنواره برترین های پژوهش و فناوری استان معرفی شدند.

با معرفی پژوهشگران، فناوران ومراکز پژوهشی برتر دانشگاه صنعتی اصفهان دراختتامیه هشتمین جشنواره و نمایشگاه دستاوردهای فناوری وپژوهشی استان اصفهان، از دکتر محمد ژیانی عضو هیأت علمی دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان بعنوان فناور برترو پژوهشکده دانشجویی شهید اعتباری این دانشگاه بعنوان پژوهشکده دانشجویی برتر استان اصفهان تجلیل بعمل آمد.

بدین ترتیب وبا درنظرگرفتن دیگرعناوین برتر پژوهشی کسب شده توسط محققان وپژوهشگران دانشگاه صنعتی اصفهان، این دانشگاه امسال بیشترین عناوین برترپژوهشی استان اصفهان را بدست آورد.

دانشگاه صنعتی اصفهان درجشنواره برترین های پژوهش و فناوری استان اصفهان امسال با داشتن16 عضو هیأت علمی بعنوان پژوهشگران برتراستان، 3 عضو هیأت علمی بعنوان پژوهشگران برتر منتخب دستگاه های اجرایی وصنایع، یک عضو هیأت علمی بعنوان پژوهشگر برگزیده برخوردار از بالاترین شاخص h، یک مدیرپژوهشی برگزیده استان، 4 دانشجوی پژوهشگرو فناوربرتر، 2 پژوهشگر برترکشوری ویک قطب علمی و یک واحد پژوهشی برترکشور، در مجموع 29 عنوان پژوهشی برتر استان اصفهان را به خود اختصاص داد.

شایان ذکر است: اعلام آمار واسامی پژوهشگران وفناوران برتر دانشگاه صنعتی اصفهان در دو مرحله، به دلیل عدم انسجام درستاد بزرگداشت هفته پژوهش وفناوری استان در زمینه ارائه آمار دقیق پژوهشگران وفناوران برتر دانشگاه صنعتی اصفهان به معاونت پژوهش وفناوری این دانشگاه می باشد.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
CAPTCHA
برای اطمینان از اینکه شما یک فرد حقیقی هستید و از ورود اسپمرهای خودکار جلوگیری شود.
جای خالی را پر کنید.