پذیرش با آزمون استعدادهای درخشان (استفاده از سهمیه رتبه اول) در دوره های کارشناسی ارشد

دانش آموخته گرامی

با سلام، چنانچه متقاضی استفاده از امتیاز پذیرش با سهمیه رتبه اول می باشید ، لازم است پس از مطالعه بند (و) صفحه 14 دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی، نسبت به تکمیل فرم مربوط (مندرج در صفحه 424 راهنمای انتخاب رشته) تا تاریخ 2/7/1399 اقدام و آن را به دانشکده خود تحویل دهید تا پس از بررسی و تایید مراتب به اداره کل آموزش منعکس گردد.

                                                                    اداره کل آموزش دانشگاه صنعتی اصفهان

 

تاریخ

سال: 

1399

ماه: 

شهريور

روز: 

30