کدخبر:1003/910127

27 فروردین 1391

با ارائه مدلی به منظور پیش بینی خواص نانو کامپوزیت های آلومینیومی تقویت شده توسط نانو لوله های کربنی:
مقاله دانشجوی دانشگاه صنعتي اصفهان، پر بازديدترين مقاله سال 2011 مجله بين المللي Material and Design
به گزارش سایت علمی Sciencedirect مقاله علمي مهندس نیما نوری دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتي اصفهان، درمیان پربيننده ترین مقالات سال 2011 مجله بین المللی Material and Design معرفي شد.

این مقاله دانشجوی دانشگاه صنعتی اصفهان که با عنوان "Fabrication and mechanical property prediction of carbon nanotube reinforced Aluminum nanocomposites" وبا راهنمایی دکتر سعید ضیائی راد وهمکاری دکتر فتح اله کریم زاده از اعضای هیأت علمی این دانشگاه و خانم سارا ادیبی دانش آموخته دانشگاه صنعتی اصفهان تدوین شده است، به بررسی تولید، سنتز و پیش بینی خواص نانو کامپوزیت آلومینیومی تقویت شده توسط نانو لوله های کربنی می پردازد.

نوری با اشاره به اهمیت ویژه نانو لوله های کربنی به منظور بهره گیری در فناوری نانو و صنایع پیشرفته، تولید نانو کامپوزیت های آلومینیومی تقویت شده را ازجمله محصولات این نانو لوله ها جهت بهره برداری در صنایعی چون خودروسازی و هوافضا عنوان کرد.

وی بررسی تولید نانو کامپوزیت آلومینیومی تقویت شده و پیش بینی خواص مکانیکی و خواص سطح آن توسط روش اجزاء محدود را از جمله نتایج این مقاله دانست وگفت: به منظور ساخت این نانو کامپوزیت با همکاری نزدیک دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان، ابتدا یک پودر آلیاژی که در اتمسفر آرگونی توسط آسیاب سیاره ای آسیاب شده بود، تهیه و سپس نانو لوله های کربنی چند دیواره تحت عملیات خاصی به این پودر اضافه شدند.

دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان، ایجاد مدل اجزاء محدود شامل نانو لوله های کربنی چند دیواره بعنوان رشته های تقویت کننده و آلومینیوم بعنوان ماتریس را از دیگر مراحل شبیه سازی این نانو کامپوزیت خواند وادامه داد: نتایج نهایی حاصل از این پژوهش با انجام تست های نانو فروبرش بر روی این کامپوزیت استخراج شده است.

وی با اشاره به همخوانی مناسب بین پارامتر¬های سختی و مدول یانگ بدست آمده از روش اجزاء محدود و نیز نتایج تجربی حاصل از این مقاله، قابلیت پیش بینی خواص مکانیکی و خواص نانو کامپوزیت آلومینیومی تقویت شده توسط نانو لوله های کربنی را مهمترین نتیجه مدل ارائه شده در این مقاله بیان کرد.

گفتنی است، این مقاله برتر سال 2011 مجله بین المللی Material and Design در صفحات 1 الی 14 شماره 34 ماه فوریه سال 2012 از این مجله قابل مشاهده است.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
CAPTCHA
برای اطمینان از اینکه شما یک فرد حقیقی هستید و از ورود اسپمرهای خودکار جلوگیری شود.
جای خالی را پر کنید.