قابل توجه پذیرفته شدگان مرحله اول دکتری مهندسی مکانیک (سیالات)

در خصوص تاریخ و چگونگی برگزاری مصاحبه آزمون دکتری (با آزمون و بدون آزمون) دانشکده مکانیک و مدارک لازم به پایگاه اینترنتی این دانشکده (قسمت اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی دانشکده) مراجعه و یا با شماره تلفن 3915266-0311 تماس حاصل فرمایید.ریاست دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان

تاریخ

سال: 

1392

ماه: 

تیر

روز: 

15