قابل توجه دانشجویان متقاضی ترم تابستان 96

به اطلاع کلیه دانشجویان ثبت نامی در ترم تابستانه 96 می رساند که جهت استفاده از کلاس آنلاین دروس به آدرس سایت Elearning.iut.ac.ir  مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه قسمت "راهنمای اولین ورود به سامانه" مراجعه نمایید.

مرکز آموزش های الکترونیکی

تاریخ

سال: 

1396

ماه: 

خرداد

روز: 

31