فراهم شدن زمینه آموزش غیرحضوری گروه های درسی کارگاه های آموزشی

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی مقطع کارشناسی می رساند:

با هماهنگی های به عمل آمده با مرکز آموزش مهارت های فنی و مهندسی دانشگاه و در راستای حفظ سلامت دانشجویان عزیز و با توجه به تقاضای مکرر ایشان به خصوص دانشجویان در شرف فارغ التحصیلی برای عدم حذف گروه های درسی کارگاه های آموزشی، زمینه آموزش غیرحضوری این دروس فراهم گردید.

 لذا بار گذاری مطالب درسی از تاریخ 99/5/4 لغایت 99/5/29 در سامانه LMS دانشگاه انجام و زمان برگزاری امتحان و نحوه آن از همان سامانه اطلاع رسانی خواهد شد.

نحوه برگزاری دروس عملی دانشکده ها نیز از طریق دانشكده ارائه دهنده درس اطلاع رسانی خواهد شد.

اداره كل آموزش

تاریخ

سال: 

1399

ماه: 

تیر

روز: 

30