دعوت به همکاری پژوهشکده اویونیک

دانشگاه صنعتي اصفهان ازبين متقاضيان (مرد) داراي مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد رشته مهندسي اويونيك يا مهندسي برق فارغ التحصيل از يكي از دانشگاههاي دولتي كشور، براي همكاري در پژوهشكده اويونيك دانشگاه (به صورت قراردادي) دعوت به همكاري مي­ نمايد.

داوطلبان درصورت دارا بودن شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در اين اطلاعيه مي‌توانند مدارك موردنياز را از طريق پست الكترونيكي kargozini@of.iut.ac.ir حداكثر لغايت 5/ 7 /96 ارسال و يا به اداره كارگزيني اتاق 136 واقع در سازمان مركزي دانشگاه تحويل و رسيد مدارك را دريافت نمايند.

- به مدارك ناقص و يا مداركي كه بعد از تاريخ مقرر ارسال شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

- زمان آزمون يا مصاحبه تخصصي متعاقبا" به افراد متقاضي از طريق تماس تلفني اعلام خواهد شد.

شرايط عمومي:

الف- تابعيت جمهوري اسلامي ايران و عدم تغيير يا کسب تابعيت مضاعف در طول دوران خدمت.

ب- التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اعتقاد به ولايت فقيه.

ج- اعتقاد و التزام عملي به دين مبين اسلام يا يکي از اديان پذيرفته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

د- عدم سابقه عضويت يا وابستگي به گروههاي سياسي معارض با نظام اسلامي ايران.

ه- عدم اشتهار به فسق و فجور و عمل به مناهي اخلاقي و اعمال و رفتار خلاف حيثيت و شرافت و شئون شغلي.

و- نداشتن سوء پيشينه کيفري موثر.

ز- عدم محکوميت به محروميت از خدمات دائمي دولتي بر اساس رأي قطعي صادره از سوي مراجع ذيصلاح.

ح- عدم اعتياد و اشتهار به خريد و فروش مواد مخدر، مشروبات الکلي و نظاير آن.

ي- برخورداري از سلامت و توانايي جسماني و رواني متناسب با خدمت مورد نظر.

ل- دارا بودن حداکثر سن 35 سال

شرايط اختصاصي:

آشنايي با تجهيزات و فناوري هاي اويونيك در انواع پرنده ها

تجربه پژوهشي يا عملي در حوزه يكپارچه سازي سامانه هاي اويونيك

آشنايي با استانداردهاي حوزه اويونيك

دارا بودن حداقل 2 سال تجربه كاري در حوزه اويونيك

موفقيت در آزمون كتبي و يا مصاحبه تخصصي (حسب نياز) و طي مراحل گزينش

افرادي كه داراي معدل بالاتر و سوابق كاري مفيد و موثري باشند در اولويت جذب قرار دارند

مدارك موردنياز:

الف ) تكميل برگ تقاضاي همكاري (يک قطعه عکس روي آن الصاق گردد).

ب) تصوير مدارك تحصيلي دانشگاهي(معدل در آن ذكر شده باشد ويا توسط واحد دانشگاهي مربوطه تائيد شده باشد).

ج) تصوير تمام صفحات شناسنامه و كارت ملي

د ) رزومه سوابق تحصيلي ، علمي ، تحقيقاتي ، شغلي ، به همراه مدارك مربوطه (حداكثر دو صفحه)

هـ) تائيديه سوابق كاري از شركت يا سازمان هاي محل خدمت

و) كارت پايان خدمت يا معافيت براي آقايان

تاریخ

سال: 

1396

ماه: 

شهريور

روز: 

27