دعوت به همکاری پژوهشكده زيست فناوري (بيوتكنولوژي)

دانشگاه صنعتي اصفهان از بين متقاضيان كه داراي مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد مهندسي صنايع غذايي با گرايش هاي زيست فنآوري مواد غذايي و ميكروبيولوژي مواد غذايي و كارشناسي ارشد زيست شناسي با گرايش هاي سلولي و ملكولي ، علوم سلولي و ملكولي، ژنتيك، بيوشيمي، زيست فناوري ميكروبي، زیست فناوری کشاورزی مي باشند و فارغ التحصيل يکي از دانشگاه هاي معتبر کشور بوده به صورت قراردادي دعوت به همكاري مي­ نمايد.

تاریخ

سال: 

1395

ماه: 

ارديبهشت

روز: 

08