دعوت به همکاری (رشته تحصیلی خاکشناسی)

دانشگاه صنعتي اصفهان از بين متقاضيان استان اصفهان داراي مدرك تحصيلي کارشناسي يا كارشناسي ارشد در رشته تحصيلي خاکشناسي فارغ التحصيل يکي از دانشگاه هاي معتبر کشور و ترجيحأ دارای سوابق کاري مفيد وموثر دعوت به همكاري مي ­نمايد.

 

 

تاریخ

سال: 

1394

ماه: 

مرداد

روز: 

24