دعوت به همکاری (دفتر فنی)

دانشگاه صنعتي اصفهان از بين متقاضيان مرد داراي مدرك تحصيلي کارشناسي يا كارشناسي ارشد  رشته تحصيلي مهندسي مكانيك  فارغ التحصيل يکي از دانشگاه هاي معتبر کشور  داراي 3 سال سابقه كار دعوت به همكاري مي­ نمايد.

تاریخ

سال: 

1395

ماه: 

دی

روز: 

26