دعوت به همکاری (امور مالي)

دانشگاه صنعتي اصفهان از بين متقاضيان مرد داراي مدرك تحصيلي کارشناسي يا کارشناسي ارشد رشته حسابداري  فارغ التحصيل يکي از دانشگاه هاي معتبر کشور و ترجيحأ داراي پنج سال سابقه کار در زمينه امور مالي به صورت قراردادي دعوت به همكاري مي ­نمايد.

تاریخ

سال: 

1395

ماه: 

خرداد

روز: 

05