دعوت به همکاری (اداره تدارکات)

دانشگاه صنعتي اصفهان  از بين متقاضيان مرد  داراي مدرك تحصيلي کارشناسي  رشته تحصيلي کامپيوتر گرايش سخت افزار يا نرم افزار از دانشگاه هاي معتبرکشور با داشتن حداقل پنج سال سابقه کار مرتبط ، مفيد و موثر براي اداره تدارکات  دانشگاه دعوت به همكاري مي ­نمايد.

تاریخ

سال: 

1395

ماه: 

بهمن

روز: 

10