دعوت به همكاري پژوهشگر پسادكتراي دانشگاه صنعتي اصفهان (با منابع داخلي)

دانشگاه صنعتي اصفهان در نظر دارد به منظور افزايش تجربه پژوهشگران و متخصصين در عرصه­ هاي علمي- بين المللي و نيز حصول اهداف دانشگاه در راستاي اعتلاي موقعيت علمي پژوهشي، از بين دانش­ آموختگان دوره دكتراي تخصصي (Ph.D.) مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، اقدام به جذب پژوهشگر پسادكتراي نوع 3 جهت همكاري با اعضاي هيئت علمي برجسته اين دانشگاه ­نمايد.

با توجه به چشم انداز دانشگاه در افق 1404 و در راستاي برنامه راهبردي دانشگاه صنعتي اصفهان، جذب پژوهشگر پسادكتراي دانشگاه صنعتي اصفهان تحت حمايت و راهنمايي اعضاي هيئت علمي اين دانشگاه، گامي بلند در جهت توليد علم و گسترش مرزهاي دانش و تحقيق در جهت اهداف علمي كشور خواهد بود.

لذا علاقمندان مي­توانند از طريق آدرس  https://research.iut.ac.ir/fa/content/postdoc   وارد سايت مربوطه شده و ضمن مطالعه آيين نامه و مراحل درخواست، نسبت به ارسال مدارك مرتبط اقدام نمايند.

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان

تاریخ

سال: 

1399

ماه: 

شهريور

روز: 

03