دعوت به همكاري پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات

پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات از بين متقاضيان  داراي مدارك تحصيلي کارشناسی رشته مهندسی کامپيوتر گرايش‌های  نرم افزار و سخت افزار و کارشناسی رشته مهندسی برق گرايش  الکترونيک يا مخابرات  فارغ التحصيل يکي از دانشگاه هاي معتبر کشور و ترجيحأ داراي سوابق کاري مفيد و موثر دعوت به همكاري به صورت قرارداد شرکتی مي­نمايد.

داوطلبان در صورت  دارا بودن شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در اين اطلاعيه مي‌توانند  کليه مدارك مورد نياز و فرم درخواست همکاری را در قالب يک فايلPDF  تهيه و از طريق پست الكترونيكي Office.icti97@gmail.com ارسال نمايند و با شماره تلفن33912480 سرکار خانم حاجيان تماس و از ارسال مدارک مورد نياز اطمينان حاصل نمايند.

به مدارك ناقص و يا مداركي كه بعد از تاريخ مقرر ارسال شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

زمان آزمون تخصصي و يا مصاحبه تخصصي، از طريق تماس تلفني به افراد متقاضي اعلام خواهد شد.

شرايط عمومي:

الف- تابعيت جمهوري اسلامي ايران و عدم تغيير يا کسب تابعيت مضاعف در طول دوران خدمت.

ب- التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اعتقاد به ولايت فقيه.

ج- اعتقاد و التزام عملي به دين مبين اسلام يا يکي از اديان پذيرفته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

د- عدم سابقه عضويت يا وابستگي به گروههاي سياسي معارض با نظام اسلامي ايران.

ه- عدم اشتهار به فسق و فجور و عمل به مناهي اخلاقي و اعمال و رفتار خلاف حيثيت و شرافت و شئون شغلي.

و- نداشتن سوء پيشينه کيفري موثر.

ز- عدم محکوميت به محروميت از خدمات دائمي دولتي بر اساس رأي قطعي صادره از سوي مراجع ذيصلاح.

ح- عدم اعتياد و اشتهار به خريد و فروش مواد مخدر، مشروبات الکلي و نظاير آن.

ط- دارا بودن مدرک پايان خدمت وظيفه عمومي و يا معافيت قانوني برایآاقايان.

ي- برخورداري از سلامت و توانايي جسماني و رواني متناسب با خدمت مورد نظر.

ل- شرايط سنی حداکثر 30 سال سن می باشد.(مدت خدمت سربازی و مدت  سوابق خدمت قرادادی در ساير دستگاههای دولتی به حداکثر سن اضافه می شود)

شرايط اختصاصي مهندسی کامپيوتر گرايش‌ نرم افزار:

1- آشنايی با برنامه نويسی SQLServer, ASP.net

2- آشنايی بابرنامه نويسی با C#

3- مسلط به WSDL , RESTful API

4- توانايی کار HTML/CSS

5- آشنايی با ساختمان داده های رايج و الگوريتم

6- آشنایی با مفاهيم شی گرايی (OOP) و الگوهای طراحی (Design Pattern)

7-توانايی کانفيگ کردن سرورهای ويندوزی

8-داشتن سابقه کاری مرتبط و علاقمندی در حوزه Front-End و Back-END

شرايط اختصاصي مهندسی کامپيوتر گرايش‌ سخت افزار:

دارای تخصص در زمينه  تست و پشتيبانی مدارات ديجيتال و کارت‌های سخت افزاری (مبتنی بر FPGA و کنترلر)

شرايط اختصاصي مهندسی برق گرايش‌ الکترونیک و مخابرات:

دارای تخصص در زمينه  طراحی و ساخت مدارات RF POWER

مدارك موردنياز:

الف ) تكميل برگ تقاضاي همكاري (يک قطعه عکس روي آن الصاق گردد).

ب) تصوير مدرك تحصيلي دانشگاهي(معدل در آن ذكر شده باشد ويا توسط واحد دانشگاهي مربوطه تائيد شده باشد).

ج) تصوير تمام صفحات شناسنامه

د) کارت پايان خدمت وظيفه عمومي و يا معافيت قانوني دائم.

هـ ) تائيديه سوابق تجربي از شركت و يا سازمانهاي محل خدمت.

و)  رزومه سوابق تحصيلي ، علمي، تحقيقاتي ، شغلي و .........حداكثر در دو صفحه .

تاریخ

سال: 

1400

ماه: 

تیر

روز: 

28