دعوت به همكاري (نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري)

دانشگاه صنعتي اصفهان  از بين متقاضيان زن (ترجيحاً متاهل) داراي مدرك تحصيلي كارشناسي از يكي از دانشگاههاي معتبركشور و يا سطح دو حوزه  براي همكاري در نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري (به صورت شركتي) دعوت به همكاري مي­نمايد.

داوطلبان در صورت  دارا بودن شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در اين اطلاعيه مي‌توانند مدارك موردنياز را تنها از طريق پست الكترونيكي iut.ac.ir.office@of حداكثر تاپايان   1397/10/15 ارسال نمايند.

- به مدارك ناقص و يا مداركي كه بعد از تاريخ مقرر ارسال شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

- زمان آزمون يا مصاحبه تخصصي متعاقبا" به افراد متقاضي از طريق تماس تلفني اعلام خواهد شد.

شرايط عمومي:

الف- تابعيت جمهوري اسلامي ايران و عدم تغيير يا کسب تابعيت مضاعف در طول دوران خدمت.

ب- التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اعتقاد به ولايت فقيه.

ج- اعتقاد و التزام عملي به دين مبين اسلام يا يکي از اديان پذيرفته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

د- عدم سابقه عضويت يا وابستگي به گروههاي سياسي معارض با نظام اسلامي ايران.

ه- عدم اشتهار به فسق و فجور و عمل به مناهي اخلاقي و اعمال و رفتار خلاف حيثيت و شرافت و شئون شغلي.

و- نداشتن سوء پيشينه کيفري موثر.

ز- عدم محکوميت به محروميت از خدمات دائمي دولتي بر اساس رأي قطعي صادره از سوي مراجع ذيصلاح.

ح- عدم اعتياد و اشتهار به خريد و فروش مواد مخدر، مشروبات الکلي و نظاير آن.

ي- برخورداري از سلامت و توانايي جسماني و رواني متناسب با خدمت مورد نظر.

ل- دارا بودن حداکثر 30 سال سن براي دارندگان مدرك كارشناسي.

شرايط اختصاصي:

  1. دارا بودن سابقه كار مفيد و موثرفرهنگي در دانشگاه (همكاري با تشكل ها و دفاتر نهاد) حداقل به مدت 2 سال
  2. دارا بودن مطالعات ديني و فرهنگي قوي
  3. گذراندن دوره ICDL و تسلط بر آن
  4. دارا بودن روابط عمومي بالا
  5. محل سكونت ترجيحاً استان اصفهان و توابع

   موفقيت در آزمون كتبي  و يا مصاحبه تخصصي (منابع:1 - دغدغه هاي فرهنگي و 2- كار بايد تشكيلاتي باشد ) و طي مراحل گزينش

افرادي كه داراي معدل بالاتر و سوابق كاري مفيد و موثري باشند در اولويت جذب قرار دارند

مدارك موردنياز:

الف ) تكميل برگ تقاضاي همكاري (يک قطعه عکس روي آن الصاق گردد).

ب) تصوير مدرك تحصيلي (معدل در آن ذكر شده باشد ويا توسط واحد دانشگاهي مربوطه تائيد شده باشد).

ج) تصوير تمام صفحات شناسنامه و كارت ملي

د) رزومه سوابق تحصيلي ، علمي ، تحقيقاتي ، شغلي و ...

تاریخ

سال: 

1397

ماه: 

دی

روز: 

05