دعوت به همكاري مديريت فني و نظارت بر طرح هاي عمراني دانشگاه

دانشگاه صنعتي اصفهان  از بين متقاضيان مرد داراي مدرك تحصيلي كارشناسي رشته مهندسي عمران از يكي از دانشگاههاي معتبركشور براي همكاري در مديريت فني و نظارت بر طرح هاي عمراني دانشگاه دعوت به همكاري مي­نمايد.

داوطلبان در صورت  دارا بودن شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در اين اطلاعيه مي‌توانند مدارك موردنياز را صرفاً  از طريق پست الكترونيكي iut.ac.ir.kargozini@of حداكثر لغايت 1393/8/25 ارسال نمايند.

- به مدارك ناقص و يا مداركي كه بعد از تاريخ مقرر ارسال شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

- زمان آزمون و مصاحبه تخصصي متعاقبا" به افراد متقاضي از طريق تماس تلفني اعلام خواهد شد.

شرايط عمومي:

الف- تابعيت جمهوري اسلامي ايران و عدم تغيير يا کسب تابعيت مضاعف در طول دوران خدمت.

ب- التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اعتقاد به ولايت فقيه.

ج- اعتقاد و التزام عملي به دين مبين اسلام يا يکي از اديان پذيرفته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

د- عدم سابقه عضويت يا وابستگي به گروههاي سياسي معارض با نظام اسلامي ايران.

ه- عدم اشتهار به فسق و فجور و عمل به مناهي اخلاقي و اعمال و رفتار خلاف حيثيت و شرافت و شئون شغلي.

و- نداشتن سوء پيشينه کيفري موثر.

ز- عدم محکوميت به محروميت از خدمات دائمي دولتي بر اساس رأي قطعي صادره از سوي مراجع ذيصلاح.

ح- عدم اعتياد و اشتهار به خريد و فروش مواد مخدر، مشروبات الکلي و نظاير آن.

ي- برخورداري از سلامت و توانايي جسماني و رواني متناسب با خدمت مورد نظر.

ل- دارا بودن حداکثر 30 سال سن براي دارندگان مدرك كارشناسي و حداكثر 35 سال براي دارندگان مدرك كارشناسي ارشد.

شرايط اختصاصي:

  1. داشتن حداقل 2 سال سابقه كار مفيد و مرتبط با امور ساختماني، اعم از نقشه برداري، اجرا و نظارت، با ارائه مدارك مستند و ترجيحاً در مراكز دانشگاهي.
  2. مسلط به متره و برآورد و فهارس بهاي سازمان برنامه و بودجه كشور.
  3. مسلط به انواع دوربين هاي نقشه برداري و نرم افزارهاي مربوطه.
  4. مسلط به كليه نرم افزارهاي عمومي و تخصصي از جمله ArcGIS
  5. موفقيت در آزمون كتبي و مصاحبه تخصصي (حسب نياز) و طي مراحل گزينش.

افرادي كه داراي معدل بالاتر و سوابق كاري مفيد و موثري باشند در اولويت جذب قرار دارند.

مدارك موردنياز:

الف ) تكميل برگ تقاضاي همكاري (يک قطعه عکس روي آن الصاق گردد).

ب) تصوير مدرك تحصيلي (معدل در آن ذكر شده باشد ويا توسط واحد دانشگاهي مربوطه تائيد شده باشد).

ج) تصوير تمام صفحات شناسنامه و كارت ملي

د) رزومه سوابق تحصيلي ، سوابق كاري مرتبط ...

هـ) كارت پايان خدمت يا معافيت

 

تاریخ

سال: 

1393

ماه: 

آبان

روز: 

10