دعوت به همكاري (دانشکده کشاورزی)

 دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتي اصفهان جهت تكمیل كادر كارشناسي خود (یک  نفرمرد) از بين متقاضيان داراي مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد در رشته های علوم و صنایع غذائی یا  شیمی گرایش شیمی تجزیه دعوت به همكاري مي نمايد.

داوطلبان در صورت  دارا بودن شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در اين اطلاعيه مي‌توانند مدارك موردنياز را از طريق پست الكترونيكي iut.ac.ir.kargozini@of حداكثر تا تاریخ 92/5/19 ارسال و يا به اداره كارگزيني واقع در سازمان مركزي دانشگاه (اتاق 136 ) تحويل و رسيد مدارك را دريافت نمايند.( افرادي كه از طريق پست الكترونيكي مدارك خود را ارسال مي نمايند پس از 48 ساعت کاری با تماس با شماره تلفن3912907  آقای یوسفیان از ارسال کامل مدارک مورد نیاز اطمینان حاصل نمایند.)

به مدارك ناقص و يا مداركي كه بعد از تاريخ مقرر ارسال شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

زمان آزمون و يا مصاحبه تخصصي متعاقبا" به افراد متقاضي اعلام خواهد شد.

شرايط عمومي:

1-تدين به دين مبين اسلام و يا يكي از اديان رسمي كشور مصرح در قانون اساسي

2- تابعيت نظام جمهوري اسلامي ايران

3- داشتن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم از خدمت

4- داشتن توانايي جسمي و رواني متناسب با شغل مورد درخواست و عدم اعتياد به مواد مخدر و دخانيات

5- عدم اشتغال در ساير موسسات دولتي و نهادهاي انقلابي و عدم بازخريد خدمت

شرايط اختصاصي

1- حداكثر سن 35 سال

2- موفقيت در آزمون كتبي يا مصاحبه تخصصي (حسب نياز) و طي مراحل گزينش

مدارك موردنياز

الف ) تكميل برگ تقاضاي همكاري

ب) تصوير تمام مدارك تحصيلي دانشگاهي(معدل در آن ذكر شده باشد ويا توسط واحد دانشگاهي مربوطه تائيد شده باشد)

ج) تصوير تمام صفحات شناسنامه  

د) تصوير برگ پايان خدمت نظام وظيفه عمومي و يا معافيت دائم

هـ ) سه قطعه عكس 4* 3 رنگي جديد پشت نويسي شده ( يك قطعه عكس روي برگ درخواست شغل الصاق شود)

و) رزومه کاری

ز(تائيديه سوابق تجربي از شركت و يا سازمانهاي محل خدمت  به انضمام تائيديه پرداخت حق بيمه

متقاضيان لازم است در صورت ارسال مـدارك از طريق پست الكترونيكي مدارك مورد نياز را درهنگام آزمون يا مصاحبه تحويل

 اداره كارگزيني دانشگاه نمايند.

 

 

تاریخ

سال: 

1392

ماه: 

تیر

روز: 

30