دعوت به همكاري (دانشكده برق)

دانشگاه صنعتي اصفهان  از بين متقاضيان  داراي مدرك تحصيلي كارشناسي يا كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق در گرايش قدرت از يكي از دانشگاه هاي معتبر براي همكاري در دانشكده برق دانشگاه به عنوان كارشناس آزمايشگاه ماشين هاي الكتريكي (به صورت قراردادي) دعوت به همكاري مي ­نمايد.

داوطلبان در صورت  دارا بودن شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در اين اطلاعيه مي‌توانند مدارك مورد نياز را از طريق پست الكترونيكي iut.ac.ir.kargozini@of حداكثر لغايت 28/ 05/ 97 ارسال و يا به اداره كارگزيني اتاق 136 واقع در سازمان مركزي دانشگاه تحويل و رسيد مدارك را دريافت نمايند. افرادي كه از طريق پست الكترونيكي مدارك خود را ارسال مي نمايند با شماره تلفن33912907  آقاي يوسفيان تماس و از ارسال کامل مدارک مورد نياز اطمينان حاصل نمايند.

- به مدارك ناقص و يا مداركي كه بعد از تاريخ مقرر ارسال شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

- زمان آزمون يا مصاحبه تخصصي متعاقبا" به افراد متقاضي از طريق تماس تلفني اعلام خواهد شد.

شرايط عمومي:

الف- تابعيت جمهوري اسلامي ايران و عدم تغيير يا کسب تابعيت مضاعف در طول دوران خدمت.

ب- التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اعتقاد به ولايت فقيه.

ج- اعتقاد و التزام عملي به دين مبين اسلام يا يکي از اديان پذيرفته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

د- عدم سابقه عضويت يا وابستگي به گروههاي سياسي معارض با نظام جمهوري اسلامي ايران.

ه- عدم اشتهار به فسق و فجور و عمل به مناهي اخلاقي و اعمال و رفتار خلاف حيثيت و شرافت و شئون شغلي.

و- نداشتن سوء پيشينه کيفري موثر.

ز- عدم محکوميت به محروميت از خدمات دائمي دولتي بر اساس رأي قطعي صادره از سوي مراجع ذيصلاح.

ح- عدم اعتياد و اشتهار به خريد و فروش مواد مخدر، مشروبات الکلي و نظاير آن.

ي- برخورداري از سلامت و توانايي جسماني و رواني متناسب با خدمت مورد نظر.

ل- دارا بودن حداکثر 30 سال سن براي دارندگان مدرك كارشناسي و 35 سال براي دارندگان مدرك كارشناسي ارشد.

شرايط اختصاصي:

  1. داراي آشنايي اوليه با ماشين‌هاي الكتريكي، تأسيسات الكتريكي و سيستم‌هاي زمين
  2. ترجيحاً داراي سابقه ارائه درس آزمايشگاه ماشين‌هاي الكتريكي
  3. ترجيحاً آشنايي با آزمايشگاه‌هاي ديگر گروه قدرت نظير آزمايشگاه‌هاي الكترونيك قدرت، عايق‌ها و فشارقوي و درايوهاي الكتريكي
  4. ترجيحاً داراي سابقه كار مرتبط
  5. موفقيت در آزمون كتبي و يا مصاحبه تخصصي (حسب نياز) و طي مراحل گزينش

افرادي كه داراي معدل بالاتر و سوابق كاري مفيد و موثري باشند در اولويت جذب قرار دارند

مدارك موردنياز:

الف ) تكميل برگ تقاضاي همكاري (يک قطعه عکس روي آن الصاق گردد).

ب) تصوير مدرك تحصيلي (معدل در آن ذكر شده باشد ويا توسط واحد دانشگاهي مربوطه تائيد شده باشد).

ج) تصوير تمام صفحات شناسنامه و كارت ملي

هـ ) رزومه سوابق تحصيلي ، علمي ، تحقيقاتي ، شغلي و ......... .

د) كارت پايان خدمت يا معافيت براي آقايان

تاریخ

سال: 

1397

ماه: 

مرداد

روز: 

06