دعوت به همكاري (اداره تحصيلات تكميلي)

دانشگاه صنعتي اصفهان  از بين متقاضيان داراي مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد دريكي از رشته هاي  رياضي، آمار، فيزيك، مهندسي صنايع،كامپيوتر، برق و مكانيك از يكي از دانشگاههاي دولتي كشور(ترجيحاً داراي مقطع كارشناسي از دانشگاههاي دولتي) و يا دارندگان مدرك كارشناسي ارشد در يكي از رشته هاي مديريت و برنامه ريزي آموزش عالي، مديريت آموزشي، برنامه ريزي آموزشي از يكي از دانشگاههاي دولتي (ترجيحاً داراي مدرك كارشناسي در رشته هاي علوم و يا فني مهندسي از دانشگاههاي دولتي) آموزشي و مديريت و بربراي همكاري در اداره تحصيلات تكميلي  دانشگاه ( به صورت قراردادي) دعوت به همكاري مي­نمايد.

داوطلبان در صورت  دارا بودن شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در اين اطلاعيه مي‌توانند مدارك موردنياز را از طريق پست الكترونيكي iut.ac.ir.kargozini@of حداكثر تا پايان روز 03/ 97/09 ارسال و يا به اداره كارگزيني اتاق 129 واقع در سازمان مركزي دانشگاه تحويل و رسيد مدارك را دريافت نمايند. افرادي كه از طريق پست الكترونيكي مدارك خود را ارسال مي نمايند با شماره تلفن33912907  آقاي يوسفيان تماس و از ارسال کامل مدارک مورد نياز اطمينان حاصل نمايند.

- به مدارك ناقص و يا مداركي كه بعد از تاريخ مقرر ارسال شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

- زمان آزمون يا مصاحبه تخصصي متعاقبا" به افراد متقاضي از طريق تماس تلفني اعلام خواهد شد.

شرايط عمومي:

الف- تابعيت جمهوري اسلامي ايران و عدم تغيير يا کسب تابعيت مضاعف در طول دوران خدمت.

ب- التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اعتقاد به ولايت فقيه.

ج- اعتقاد و التزام عملي به دين مبين اسلام يا يکي از اديان پذيرفته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

د- عدم سابقه عضويت يا وابستگي به گروههاي سياسي معارض با نظام اسلامي ايران.

ه- عدم اشتهار به فسق و فجور و عمل به مناهي اخلاقي و اعمال و رفتار خلاف حيثيت و شرافت و شئون شغلي.

و- نداشتن سوء پيشينه کيفري موثر.

ز- عدم محکوميت به محروميت از خدمات دائمي دولتي بر اساس رأي قطعي صادره از سوي مراجع ذيصلاح.

ح- عدم اعتياد و اشتهار به خريد و فروش مواد مخدر، مشروبات الکلي و نظاير آن.

ي- برخورداري از سلامت و توانايي جسماني و رواني متناسب با خدمت مورد نظر.

ل- دارا بودن حداکثر 35 سال سن

شرايط اختصاصي:

  1. تسلط كامل به زبان انگليسي
  2. تسلط كامل  به نرم افزارهاي Office   و matlab   
  3. توانايي جستجو و انجام مطالعه و بررسي علمي، پژوهشي، فرهنگي و دانشگاهي در وبسايت هاي فارسي و انگليسي
  4. موفقيت در آزمون كتبي و يا مصاحبه تخصصي (حسب نياز) و طي مراحل گزينش

افرادي كه داراي معدل بالاتر و سوابق كاري مفيد و موثري باشند در اولويت جذب قرار دارند

مدارك موردنياز:

 الف ) تكميل برگ تقاضاي همكاري (يک قطعه عکس روي آن الصاق گردد).

 ب) تصوير مدرك تحصيلي (معدل در آن ذكر شده باشد ويا توسط واحد دانشگاهي مربوطه تائيد شده باشد).

  ج) تصوير تمام صفحات شناسنامه و كارت ملي

  د) رزومه سوابق تحصيلي ، علمي ، تحقيقاتي ، شغلي و ...

 هـ) كارت پايان خدمت يا معافيت

تاریخ

سال: 

1397

ماه: 

آبان

روز: 

20