دعوت به همكاري (اداره تأسيسات-كارشناس تعميرات و نگهداري تأسيسات برق)

دانشگاه صنعتي اصفهان  از بين متقاضيان مرد داراي مدرك تحصيلي كارشناسي و يا كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق گرايش قدرت از يكي از دانشگاههاي معتبركشور براي همكاري به عنوان كارشناس تعميرات و نگهداري تأسيسات برق دراداره تأسيسات دعوت به همكاري مي­نمايد.

داوطلبان در صورت  دارا بودن شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در اين اطلاعيه مي‌توانند مدارك موردنياز را صرفاً از طريق پست الكترونيكي iut.ac.ir.kargozini@of حداكثر تاپايان 1398/2/14 ارسال نمايند.

- به مدارك ناقص و يا مداركي كه بعد از تاريخ مقرر ارسال شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

- زمان آزمون يا مصاحبه تخصصي متعاقبا" به افراد متقاضي از طريق تماس تلفني اعلام خواهد شد.

شرايط عمومي:

الف- تابعيت جمهوري اسلامي ايران و عدم تغيير يا کسب تابعيت مضاعف در طول دوران خدمت.

ب- التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اعتقاد به ولايت فقيه.

ج- اعتقاد و التزام عملي به دين مبين اسلام يا يکي از اديان پذيرفته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

د- عدم سابقه عضويت يا وابستگي به گروههاي سياسي معارض با نظام اسلامي ايران.

ه- عدم اشتهار به فسق و فجور و عمل به مناهي اخلاقي و اعمال و رفتار خلاف حيثيت و شرافت و شئون شغلي.

و- نداشتن سوء پيشينه کيفري موثر.

ز- عدم محکوميت به محروميت از خدمات دائمي دولتي بر اساس رأي قطعي صادره از سوي مراجع ذيصلاح.

ح- عدم اعتياد و اشتهار به خريد و فروش مواد مخدر، مشروبات الکلي و نظاير آن.

ي- برخورداري از سلامت و توانايي جسماني و رواني متناسب با خدمت مورد نظر.

ل- حداكثر 30 سال سن براي دارندگان مدرك كارشناسي و 35 سال براي دارندگان كارشناسي ارشد.

شرايط اختصاصي:

  1. داراي حداقل 3  سال سابقه كار مرتبط
  2. آشنايي كامل با سيستم هاي نگهداري و تعميرات و توانايي پياده سازي برنامه ريزي نت
  3. توانايي كار با كامپيوتر و آشنايي با نرم افزارهاي نگهداري و تعميرات (PM)
  4. آشنايي كامل در زمينه تاسيسات فشار ضعيف، متوسط و جريان ضعيف
  5. آشنايي كامل به نقشه خواني وايرينگ بر روي تابلوهاي برق و مهارت در عيب يابي
  6. داراي توان مديريتي
  7. منظم و داراي روحيه كار تيمي
  8. موفقيت در آزمون كتبي و مصاحبه تخصصي و طي مراحل گزينش
  9.  
  10. افرادي كه داراي معدل بالاتر و سوابق كاري مفيد و موثري باشند در اولويت جذب قرار دارند.

مدارك موردنياز:

الف ) تكميل برگ تقاضاي همكاري (يک قطعه عکس روي آن الصاق گردد).

ب) تصوير مدرك تحصيلي (معدل در آن ذكر شده باشد ويا توسط واحد دانشگاهي مربوطه تائيد شده باشد).

ج) تصوير تمام صفحات شناسنامه و كارت ملي

د) رزومه سوابق تحصيلي، علمي، تحقيقاتي، شغلي و ...

هـ) كارت پايان خدمت يا معافيت براي آقايان

تاریخ

سال: 

1398

ماه: 

ارديبهشت

روز: 

07