دعوت به همكاري (دانشکده کشاورزی)

دانشگاه صنعتي اصفهان از بين متقاضيان مرد داراي مدرك تحصيلي کارشناسي ارشد رشته مهندسي مکانيک گرايش  ديناميك، كنترل و مكاترونيك  فارغ التحصيل يکي از دانشگاه هاي معتبر کشور كه پايان نامه كارشناسي ارشد ايشان مبتني بر مكاترونيك  است دعوت به همكاري مي ­نمايد.

تاریخ

سال: 

1395

ماه: 

شهريور

روز: 

10