خرید الکترونیکی كتاب های انتشارات دانشگاه صنعتي اصفهان فراهم شد

با توجه به شيوع ويروس كرونا و عدم امكان خريد حضوري كتاب از انتشارات دانشگاه صنعتي اصفهان؛  دانشجويان، استادان و كليه علاقه مندان مي توانند با مراجعه به سايت www.mybooket.com كليه كتاب هاي اين انتشارات را به صورت الكترونيكي خريداري نموده و از طريق پستِ رايگان دريافت نمايند.
در اين طرح كه امكان خريد كتب به دو صورت چاپي و PDF وجود دارد، دانشگاهيان دانشگاه صنعتي اصفهان تا پايان مهر ماه 1399 علاوه بر برخورداري از 10 درصد تخفيف، در صورت خريد نسخه چاپي، نسخه الكترونيكي كتاب را نيز به صورت رايگان دريافت خواهند كرد.
شایان ذکر است: در صورت بروز مشكل، دانشگاهيان مي توانند با شماره هاي 09123805543 و 02188884441 تماس حاصل نمایند.

تاریخ

سال: 

1399

ماه: 

تیر

روز: 

16