تمدید مهلت ثبت نام در انتخابات شورای صنفی دانشجویان

مهلت ثبت نام در انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه صنعتي اصفهان به مدت سه روز تمديد شد.

علاقه مندان مي توانند جهت ثبت نام، در تاريخ 13 و 14 و 15 اسفندماه، به دفتر شورای صنفی دانشجویان واقع در طبقه اول ساختمان بانک ملی دانشگاه و يا به سايت election.iut.ac.ir مراجعه نمايند.

واحد های شورای صنفی دانشجویان دانشگاه صنعتي اصفهان شامل "مجموعه خوابگاه های الغدیر"، "مجموعه خوابگاه های شمالی"، "مجموعه خوابگاه های صدف"، "مجموعه خوابگاه های متأهلين"، "دانشکده های ریاضی و صنایع"،"دانشکده های مکانیک و مهندسی شیمی"، "دانشکده های عمران، مواد و حمل و نقل"، "دانشکده برق و کامپیوتر"، "دانشکده های نساجی و منابع طبیعی"، "دانشکده های معدن، فیزیک و شیمی" و "دانشکده کشاورزی" است.

تاریخ

سال: 

1397

ماه: 

اسفند

روز: 

11