تعطیلی دانشگاه صنعتی اصفهان از تاریخ 2 لغایت 6 مردادماه

به استحضار دانشگاهیان ارجمند می رساند؛ با‌عنایت به مصوبه هیئت رئیسه دانشگاه، کلیه فعالیت های اداری دانشگاه صنعتی اصفهان از تاریخ 2 لغایت 6 مردادماه 1400 تعطیل می باشد.

تاریخ

سال: 

1400

ماه: 

فروردین

روز: 

28