تعطيلي فعاليت هاي آموزشي دانشگاه در روزهاي سه شنبه و چهارشنبه

به اطلاع دانشگاهيان گرامي مي رساند بنابر تصويب هيات رئيسه دانشگاه، فعاليت هاي آموزشي دانشگاه صنعتي اصفهان در روزهاي سه شنبه و چهارشنبه مورخ 28 و 29 آبانماه تعطيل مي باشد.
شروع مجدد فعاليت‌هاي آموزشي دانشگاه از روز شنبه 2 آذرماه خواهد بود.

تاریخ

سال: 

1398

ماه: 

آبان

روز: 

27