کدخبر:1552/910211

11 اردیبهشت 1391

رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی اصفهان خبر داد:
افزایش منابع کتابخانه ای وارتقاء دسترسی ها به پایگاه های اطلاعاتی در دانشگاه صنعتی اصفهان
رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی اصفهان از برنامه ها واقدامات این مجموعه به منظور افزایش منابع کتابخانه ای وارتقاء دسترسی ها به پایگاه های اطلاعاتی در این دانشگاه خبر داد.

دکتر مهدی کدیور با اشاره به افزودن بیش از 2000  جلد کتاب شامل 1442 عنوان کتاب فارسی و 650 عنوان کتاب لاتین به منابع کتابخانه ای دانشگاه صنعتی اصفهان درطول سال گذشته، میزان اعتبار هزینه شده برای تهیه این تعداد کتاب را بیش از یک میلیارد و سیصد میلیون ریال عنوان کرد.

وی افزود: در بازه زمانی سه ساله های 1386 تا 1388 ، میزان اعتبار تخصیص یافته جهت تأمین کتاب های کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی اصفهان قریب به یک میلیارد و چهارصد میلیون ریال بوده که با ارتقاء بیش از صد درصدی این اعتبارات بطور میانگین برای هر سال، این مبلغ طی دو سال اخیر به بیش از دو میلیارد و صد میلیون ریال افزایش یافته است.

سال

كتب فارسي

كتب لاتين

هزينه خريد (ريال)

1386

1387

1388

1389

1390

1200

2000

900

450

1442

375

654

200

500

650

405/000/000

650/000/000

400/000/000

827/059/380

1/338/296/550

جدول میزان وهزینه افزایش منابع کتابخانه ای دانشگاه صنعتی اصفهان

کدیور به سرمایه گذاری های چشمگیر دانشگاه صنعتی اصفهان به منظور بهره برداری از پایگاه های اطلاعاتی وکتب الکترونیک اشاره وتصریح کرد: با توجه به بهره برداری محققان وپژوهشگران این دانشگاه از 22 پایگاه اطلاعاتی، 2 مورد هولدینگ وتعداد زیادی ازمنابع الکترونیک در سال 2011، اعتبارتخصیص یافته جهت این بخش با یک جهش قابل توجه در مقایسه با سال های پیش از آن، به بیش از نه میلیارد وچهارصد میلیون ریال افزایش یافته است.

سال 2006 ميلادي:                      1/764/000/000 ريال بابت 3 پايگاه

سال 2007 ميلادي:                      2/331/768/419 ريال بابت 6 پايگاه

سال 2008 ميلادي:                      4/512/497/861 ريال بابت 11 پايگاه

سال 2009 ميلادي                 5/637/637/018 ريال بابت 15 پايگاه و 2 مورد هولدينگ

سال 2010 ميلادي:

8/033/400/188 ريال بابت 21 پايگاه، كتب الكترونيكي و 2 مورد هولدينگ

سال 2011 ميلادي:                     

9/415/590/653 ريال بابت 22 پايگاه، كتب الكترونيكي و 2 مورد هولدينگ

جدول میزان سرمایه گذاری و تعداد پایگاه های اطلاعاتی مورد بهره برداری

رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی اصفهان در پایان اضافه کرد: طی پنج سال گذشته در مجموع بیش از 19546 جلد کتاب به این کتابخانه اهداء شده است وکتابخانه دانشگاه صنعتی اصفهان نیز با حذف صدها جلدکتاب وجین شده از این کتابخانه، کتاب های مذکور را به کتابخانه ها و مراکز علمی نیازمند در نقاط مختلف کشوراهداء نموده است.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
CAPTCHA
برای اطمینان از اینکه شما یک فرد حقیقی هستید و از ورود اسپمرهای خودکار جلوگیری شود.
جای خالی را پر کنید.