اطلاعیه پذیرفته شدگان آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد 1396

قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد ورودي سال 1396

اطلاعیه مهم زمان بندی و نحوه پذیرش دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی سال 1396 دانشگاه صنعتی اصفهان (فایل پیوست)

متن اطلاعیه

تاریخ

سال: 

1396

ماه: 

شهريور

روز: 

07