اطلاعیه پذیرفته‌شدگان آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد 1394

اطلاعیه پذیرفته‌شدگان آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد 1394 به همراه برنامه کاربردی (اندروید) جامع معرفی و مکان یابی بخش های مختلف دانشگاه صنعتی اصفهان

 

تاریخ

سال: 

1394

ماه: 

شهريور

روز: 

09